Category Archives: Mlynsky rybnik

Mlýnský rybník – 19.7. 2021

19.7. 2021 – Rybník u Králova mlýna: Historická hráz Královomlýnského rybníka je po lokálních přílivových deštích v havarijním stavu. Bezpečnostní přelivy bohužel již neplní svou funkci (levostranný kompletně a pravostranný částečně). Došlo k přelití koruny hráze a několika sesuvům.

Aktuálně hrozí protržení hráze. Na místě je několik jednotek hasičů, kterým se intenzivním přečerpáváním povedlo během odpoledne lehce snížit hladinu, tak aby již nedocházelo k přelévání koruny hráze a další rychlé erozi.

Continue reading Mlýnský rybník – 19.7. 2021

Mlýnský rybník – 3.11. 2020

3.11. 2020 – Mlýnský rybník: Zdá se, že špatných zpráv není nikdy dost. Tak jsme pravděpodobně přišli o další pěknou lokalitu, která dokonce byla vyhlášena přírodní památkou. Jde o Mlýnský rybník. Dnes (3.11. 2020) jsem se po dorazení na lokalitu nestačil divit. Chápu „boj“ s kůrovcem a potřebu těžit dřevo, ale promočené svahy přímo u vodní přírodní památky „vylepšit“ skládkou dřeva s instalací insekticidních sítí, které jsou vysoce toxické pro vodní organizmy, to opravdu jde mimo mé chápání.

Continue reading Mlýnský rybník – 3.11. 2020

Průzkum: 29.-31.5. 2020

Kraluv mlýn freediving mlýnsky rybník

29.-31.5. 2020 – Průzkum/kontrola lokalit Barbora, Vlčí jezero, Mlýnský rybník a napajedla u Králova mlýna: Rozfoukaná Barbora měla na mělčinách nepěknou viditelnost cca 0,5-1m a to jak podél jižního návětrného, tak i podél severního závětrného břehu. Vlčí jezero má dlouhodobě viditelnost cca 1m a velmi rychle se kalí. Mlýnský rybník má stále jako jediný z navštívených velmi pěknou viditelnost přesahující odhadem 5m, ale stále je relativně chudý na život větší než „macro“. Napajedla u pozůstatku Králova mlýna nacházející se nedaleko od Mlýnského rybníka jsou velmi mělká a dna mají relativně silně zanesená. Potápění o tomto víkendu bylo celkově neúspěšné, ale u napajedel Králova mlýna jsem byl poprvé a tak si zaslouží poznamenat alespoň pár technických zajímavostí. V horním napajedle jsou umístěny přepravky se žabníčkem vzplývavým. Pár metrů pod prvním napajedlem je jako turistická atrakce umístěno malé vodní kolo a nedaleko se nachází jeden z mála, ne-li jediný, kompletně krytý turistický přístřešek umožňující relativně komfortní nouzové přespání v CHKO Labské pískovce.

Mlýnský rybník – březen 2020

Mlýnský rybník freediving diving freshwaterBřezen 2020 – Mlýnský rybník: Příjemná procházka lesem spojená s osvěžením v Mlýnském rybníce. Aktuální maximální hloubka se pohybuje na standardní hodnotě mezi 2,5-3m. Viditelnost na rybníce cca 5-7m patří aktuálně mezi ty nejlepší v širokém okolí.  Přikládám několik dokumentačních fotografií z minulého týdne.

Mlýnský rybník freediving diving freshwater