Mlýnský rybník – 3.11. 2020

3.11. 2020 – Mlýnský rybník: Zdá se, že špatných zpráv není nikdy dost. Tak jsme pravděpodobně přišli o další pěknou lokalitu, která dokonce byla vyhlášena přírodní památkou. Jde o Mlýnský rybník. Dnes (3.11. 2020) jsem se po dorazení na lokalitu nestačil divit. Chápu „boj“ s kůrovcem a potřebu těžit dřevo, ale promočené svahy přímo u vodní přírodní památky „vylepšit“ skládkou dřeva s instalací insekticidních sítí, které jsou vysoce toxické pro vodní organizmy, to opravdu jde mimo mé chápání.

Co sám výrobce BASF AG říká v návodu o aktivní látce ve své insekticidní síti:

„H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. “

Co na to říci … snad jen “WTF”. Tato voda to má po stávajících přívalových deštích již pravděpodobně za sebou a jestli ne, tak po zimě to určitě bude mít za sebou … RIP. Pro férovost je nutno přidat i dodatečnou informaci výrobce v návodu „za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10m od okraje insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě“ a také „při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod“.

No vzhledem k intenzivním srážkám a tomu, že silnice po jejíchž obou stranách je použitá ve velkém měřítku insekticidní síť, se v tomto období pravidelně mění v potok, tak … já do Mlýnského rybníku za čolkem horským určitě už nepolezu. Pokud vám nevadí riziko případné koupele v cypermethrinu, tak aktuální viditelnost na Mlýnském rybníce se pohybuje mezi 0,2-0,5 metru.