Mlýnský rybník – 19.7. 2021

19.7. 2021 – Rybník u Králova mlýna: Historická hráz Královomlýnského rybníka je po lokálních přílivových deštích v havarijním stavu. Bezpečnostní přelivy bohužel již neplní svou funkci (levostranný kompletně a pravostranný částečně). Došlo k přelití koruny hráze a několika sesuvům.

Aktuálně hrozí protržení hráze. Na místě je několik jednotek hasičů, kterým se intenzivním přečerpáváním povedlo během odpoledne lehce snížit hladinu, tak aby již nedocházelo k přelévání koruny hráze a další rychlé erozi.


Update 20.7. 2021: Použitím těžké techniky byl vytvořen odvodňovací kanál na místě nefunkčního levého bezpečnostního přelivu.