Category Archives: Oborský rybník

Oborský rybník – 5.6. 2021

5.6. 2021 – Oborský rybník: No ne vždy to dobře dopadne. V úterý parádní průzkumné potápko na lokalitě. Viditelnost přesahující dva metry se na takto malém rybníku vidí málokdy. Hloubka příjemných cca 1,8 metrů. Pozorováno několik čolků horských dva samečci byli krásně vybarvení. Na čtvrtek jsem si naplánoval pořádný monitoring i s kamerou … a oups … Hráz sice již delší dobu prosakuje, ale stav se skokově zhoršil, což ve spojení se sníženým přítokem ze Sněžnického potoka znamenalo jediné. Skokové snížení hladiny o více jak metr oproti úternímu stavu. No a dnes (tj. v sobotu za 4 dny od průzkumného potápění) má rybník v nejhlubším místě výšku hladiny cca 20 cm. Pokusil jsem se z této situace alespoň vytěžit něco pozitivního a jak se vodní plocha zmenšuje, tak je vhodná situace na monitoring. Larvy obojživelníků nemá smyl uvádět a na mnoha místech jsou jen vysoké černé „koberce“ tvořené těly pulců skokana hnědého a ropuchy obecné. Zajímavějším stvořením je pijavka koňská (pozorováno 6 kusů). Četně jsou zastoupeni i čolci (pozorovány cca 2 desítky kusů). Dále  pozorována spousta hmyzu včetně larev potápníka, které relativně ve velkém počtu hodují na pulcích. No pomyslnou třešničkou byly dvě užovky obojkové, které se k hostině ve vysychajícím rybníku také přidaly.

Oborský rybník – 4.2. 2021

4.2. 2021 – Oborský rybník: Probíhající období výměny sněžnic za holínky napovídalo, že Oborský rybník bude pravděpodobně naplněn vodou až po okraj a viditelnost bude odpovídající „povodňovému“ stavu. Opravdu viditelnost cca 30 cm. Voda dosahuje maxima a přetéká přes přelivnou hranu bezpečnostního přelivu. Bohužel hráz není stále opravená (průsaky) a nedá se tedy příliš očekávat, že se voda v rybníce udrží i přes parné letní měsíce.

Oborský rybník

Žabí princezny – 14.4. 2020

Pár fotografií z hledání nových lokalit pro „žabí muže“ u nás na severu. Dnes to nebylo jen o žabích princeznách, ale v této době je není možné opravdu přehlédnout. Oborský rybník na Sněžnickém potoce má na naše aktuální poměry velmi pěknou vodu i viditelnost. Aktuálně čeká prosakující hráz oprava a na konci jara bude rybník pravděpodobně již prázdný. Oborský rybník je velmi pěkné místo uprostřed přírody obklopené modříny.