Tag Archives: Lampetra planeri

Lampetra planeri – 1.5. 2024

Lampetra planeri mihule potoční sandpiper lamprey diving underwater

První máj lásky čas a mihule (Lampetra planeri) to u nás nemají jinak. První máj jsem strávil s mihulemi na trdlišti za doprovodu ostrého slunce a stromy lámajícího větru. Pozorovat přípravy jamek i vlastní tření bylo super. Oproti předchozí focení bylo tentokrát na trdlištích i více samců. Přikládám jednu šťastnou chvilku, kdy se podařilo zachytit i ústní terč mihule potoční těsně před přisátím.

Mihule potoční – 29.4. 2024

Mihule potoční (Lampetra planeri) Brook lamprey Sandpiper29.4. 2024 – Brook lamprey/Sandpiper (Lampetra planeri): Mihule potoční je fascinující druh, který obývá výhradně sladké tekoucí vody. V jemných bahnitých náplavách žijí larvy zvané minohy zahrabány v jemném sedimentu. Mihule potoční je neparazitickým druhem. Živí se detritem a jinou organickou hmotou jako jsou rozsivky, řasy či jemné zbytky rostlin. Dospělci po metamorfóze již nepřijímají potravu a po rozmnožování hynou. Tření probíhá zhruba od dubna do května a dospělé mihule k němu užívají úseky s písčitým až štěrkovitým dnem. Po vylíhnutí se minohy zahrabou do měkkého sedimentu, kde zůstávají po dobu tří až pěti let.

Mihule potoční (Lampetra planeri) Brook lamprey Sandpiper