Mihule potoční – 29.4. 2024

Mihule potoční (Lampetra planeri) Brook lamprey Sandpiper29.4. 2024 – Brook lamprey/Sandpiper (Lampetra planeri): Mihule potoční je fascinující druh, který obývá výhradně sladké tekoucí vody. V jemných bahnitých náplavách žijí larvy zvané minohy zahrabány v jemném sedimentu. Mihule potoční je neparazitickým druhem. Živí se detritem a jinou organickou hmotou jako jsou rozsivky, řasy či jemné zbytky rostlin. Dospělci po metamorfóze již nepřijímají potravu a po rozmnožování hynou. Tření probíhá zhruba od dubna do května a dospělé mihule k němu užívají úseky s písčitým až štěrkovitým dnem. Po vylíhnutí se minohy zahrabou do měkkého sedimentu, kde zůstávají po dobu tří až pěti let.

Mihule potoční (Lampetra planeri) Brook lamprey Sandpiper