Illes Medes 2022 – Regulace

Illes Medes regulation freediving

Příspěvek týkající se regulace a pravidel pro freediving na Illes Medes se pokusím rozdělit do dvou částí. První bude věcná s popisem pravidel, tak jak jsme je postupně “nabrali” jako zkušenost v 09/2022. Druhá bude trochu více o osobní zkušenosti. Ovšem zejména druhá část článku není pěkné čtení, tak jak na nás jednotlivé rány regulace postupně dopadaly. Doporučuji čtení druhé části jen těm, kteří se do lokality za freedivingem skutečně v blízké době chystají.

Pokud máte zájem jen o report z potápění, tak ten naleznete v předchozím příspěvku: Illes Medes 2022 – Story


I – Pravidla pro potápění na nádech na Illes Medes (09/2022)

Pokusím se shrnout současný stav pravidel a nalézt tak společný průnik k uspokojení místních úředníků (stav k 09/2022):

 1. Freediving je v rezervaci Illes Medes zakázán s výjimkou speciálního povolení na konkrétní hodiny, které musíte fyzicky vyjednat v kanceláři parku přímo daný den, kdy se budete potápět na konkrétní žluté bóji.
 2. Nesmíte plavat na hladině ani pod hladinou s dlouhými ploutvemi a/nebo se zátěží s výjimkou speciálního povolení přímo od parku (povolení je možné získat jen pro bezprostřední okolí žlutých bójí tj. nesmíte s dlouhými ploutvemi doplavat z jiného místa na žluté bóje). Šnorchlování je místním předpisem upraveno jako plavání na hladině bez dlouhých ploutví a bez jakéhokoliv typu zátěže.
 3. Můžete se s kajakem vyvázat na oranžové/červené bóje pro malé lodě do 9m délky, ale na ostrovech Illes Medes počítejte s poplatkem cca 8,25 € per loď bez ohledu zda máte vyvázáno více lodí na jedné bojce. Pozor na pravidlo č.1 a zejména č 2
 4. Smíte z vody vysunout kajak na břeh, ale nesmíte na břeh vstupovat. Vzhledem k tomu, že máme nafukovací kajaky, tak jsme je typicky nedávali na břeh, ale vyvazovali na mělčinám k betonovým zbytkům pod hladinou (s tím neměl nikdo problém, ale také o tom možná nikdo nevěděl). Pozor na pravidlo č. 1 a zejména č. 2
 5. Speciální povolení správou parku se vydává jen v přístavu a jen pro daný den na konkrétní hodiny tj. musíte si jej jet vyzvednou vždy každý den přímo v kanceláři nelze požádat o povolení dopředu. Povolení se uděluje na 2 hodiny a na konkrétní místo (můžete si vyžádat povolení na daný den na více lokalit nebo i na delší dobu než 2 hodiny, ale na každou lokalitu dostanete jedno potvrzení s rozpisem hodin od kdy a do kdy tam smíte být). Hodiny jsou přesně dané a nesmíte být na lokalitě dříve nebo později (nakonec nám tolerovali, pokud jsme ponor nezahájili dříve a neukončili později). V kanceláři zároveň musí předložit všichni, co se budou potápět, doklad o totožnosti, který bude zapsán do onoho povolení (nakonec stačilo doklady přinést pouze jednou poprvé). Zaplatíte něco lehce přes 5,15 € za osobu na 2 hodiny a můžete se vrátit ke kajakům a vyrazit na lokalitu. Pozor v kanceláři se nedá platit hotovostí!
 6. Povolení se týká vždy konkrétní žluté bóje a jen jejího bezprostředního okolí tj. nesmíte být u jiné bóje s dlouhými ploutvemi nebo zátěžím.
 7. Každý z nafukovacích kajaků vyvázaný na žlutou bóji musí být opatřen malým stožárem s vyvěšeným signálem/vlajkou „Diver down“ (alfa vlajka). Pozor každý z kajaků a nestačí místním orgánům pouze jeden takto vyvázaný a označený kajak.
 8. Každý z freediverů ve vodě kolem žluté bóje musí mít u sebe signální bóji (diver down/alfa vlajka). Dle místních orgánů to je vyžadováno i v ochranném pásmu daném alfa vlajkou na kajaku (to už je z mého pohledu trochu šikana, ale pokud chcete být v souladu s místní regulací, tak vám asi nic jiného nezbývá).

II – Regulace, chaos a WTF! (osobní pohled)

Každoročně před odjezdem do jakékoliv cizí lokality preventivně ověřuji, zda se něco nezměnilo a podle informací na internetu to vypadá, že je vše při starém (zákon, vyhlášení rezervace, zónace vše při starém). To jsem ovšem netušil, že anglické stránky se neaktualizují a liší od těch v katalánštině.

V sobotu jsme odpoledne připravili kajaky a později odpoledne vyrazili potápět k ostrovům. Na vzdory víkendu, kdy je na Medesách plno lodí, byly některé bojky pro lodě menší než 9 metrů volné. Připisovali jsme to pokročilé hodině (pátá odpoledne). Uvázal jsem kajak k jedné z bojek a jal jsem se řešit problém s přetlakovým ventilem ve dně sea-kajaku, který neustále ucházel. Krátce na to dorazili i ostatní. Kde se vzal tu se vzal „hlídač parkoviště“ se slovy „dejte si kajaky na břeh ostrovů a uvolněte bojku pro motorové lodě“. Následovala krátká diskuze, kdy nám vysvětlil, že jako kajaky sice nic nemusíme platit, ale bojky jsou primárně určené pro motorové lodě, které tady musí platit něco lehce přes 8 €. Následovala vzájemná výměna, že na červených bojkách dle informací na stránkách parku můžeme uvazovat i kajaky a obecně jakékoliv lodě do velikosti 9m. Chápali jsme a nechtěli jsme kazit business místních výběrčích, tak jsme poslechli, ale to byl pouze začátek naších strastí s místní regulací.

Regulace na Illes Medes v roce 2022 velmi tvrdě dopadá na nás freedivery a to často mnohdy naprosto nedomyšleně až nesmyslně. Představa místní samosprávy v regionu i zdejších úředníku v poli, co je freediving a co takový freediver asi chce na takovém místě dělat, je řekněme zcela „zkreslená“. Novou regulaci i nová pravidla si navíc každý z místních úředníků vykládá podle svého a typicky v přímém rozporu s výkladem jiného úředníka, tak nastává nikdy nekončící chaos regulace.

Postupně tak dostáváme různé informace. Třeba k bójím pro malé lodě do 9m délky:

 1. Můžete zde být jako kajak bez poplatku (no problem … to byl „status quo“ v minulých letech).
 2. Můžete tu být s kajakem, ale musíte zaplatit jako motorová loď cca 8,25 € (no problem).
 3. Můžete tu být s kajaky, ale i přesto, že jsou všechny na jedné bóji zaplatíte 42,5 € (WTF! a co vedle ta motorová loď, co má uvázané dva kajaky a paddle board ta platí jen 8,25 €. Pokud máme zaplatit 8,25 € za každý nafukovací kajak, tak si každý z kajaků dáme hned ráno na jednu bóji a tam bude uvázaný po celý den od rána až do večera!).
 4. Nesmíte tu být s kajakem, je to jen pro motorové lodě a dejte si kajaky na břeh ostrovů, ale na břeh smíte vstoupit jen za účelem vytažení kajaku a nesmíte tam zůstávat (no problem).
 5. Nesmíte vstupovat na břeh a dejte si kajaky na boje pro lodě menší než 9m tam to máte jako kajaky zdarma (WTF! a tak zpět do bodu 1).

No tak tím máme „vyřešené“ bóje pro malé lodě. Tak pojďme na potápění na nádech:

 1. Plavte a potápějte se kdekoliv kolem ostrovů, ale vyhýbejte se žlutým bójím pro dive centra, k těm nesmíte (no problem … to byl „status quo“ v minulých letech).
 2. Máte dlouhé ploutve a ty jsou v celé rezervaci Illes Medes zakázané. (WTF! ale co, tak vezmeme krátké ploutve)
 3. Máte zátěž a její použití je v celé rezervaci Illes Medes zakázané s výjimkou potápění s přístrojem z lodi dive centra. (WTF … tak jak je to s freedivingem?)
 4. Musíte si každý den ráno v přístavní kanceláři zažádat/zaplatit speciální povolení k freedivingu pro konkrétní fixní hodiny přímo na velkých žlutých bójích určených pro dive centra (no problem … 5,15 € per osoba na 2 hodiny je přiměřená taxa)
 5. Jak to, že jste na žlutých bójích pro dive centra. Sem nesmíte! Můžete si plavat kdekoliv kolem ostrovů a kajaky si zdarma hodit na bóje pro malé lodě, ale vyhýbejte se žlutým bójím! Předložte průkaz totožnosti, povolení a účtenku prokazující zaplacení pronájmu žluté bóje! (WTF a zpět do bodu 1 rovnou jak pro potápění, tak i pro vyvazování na bóje)

Problém je, že úředníci parku v přístavní kanceláři vám dají po zaplacení poplatků instrukce, výběrčí za kotvení na bójích vyžaduje zcela jiná pravidla, místní policie má svá pravidla, která se neshodují s předchozími pokyny ani jedné ze stran a do toho vás přijedou navštívit také strážci parku, kteří oproti předchozím letů z přátelského změnili přístup na až nepřátelský plus mají také svůj výklad, co se smí a co se nesmí. Přístupnější úředníci alespoň přiznávali, že neví a že je v regulaci freedivingu chaos a to s omluvou, že je to i pro ně nové. Horší úřednici se na nás střídali, kdy jeden sebevědomě tvrdil musíte A a nesmíte B. Když odjel, tak přijel na lodi jiný úředník a sebevědomě tvrdil musíte B a nesmíte A. V přístavu se dozvíte, že nesmíte A ani B, ale musíte C. Zaplatíte C a potápíte se na bojce. Přijede policie, která tvrdí C nesmíte a musíte A nebo B. Už po vás někdo chtěl, když se po ponoru vynoříte doklad totožnosti a potvrzení o pronájmu bóje potvrzené správou parku na A4 a předložení účtenky?  Jestli ne, tak zajeďte na Illes Medes. Přesto, že to vše předložíte, tak vás stejně čeká minimálně 30 minutový rozhovor s policí, který vaše zaplacené 2 hodiny nemilosrdně krátí. Nemluvě o tom, že vám to kompletně sebere chuť se tam vůbec potápět.

Pokud Vám tak jako mě nevyhovuje přechod do módu „Tóma Hluchoněmec“, tak se raději jako freediveři v příštích pár letech rezervaci raději vyhněte. Místní orgány vám pobyt svým chaotickým výkladem mohou maximálně znepříjemnit. Snad si časem regulace opět sedne a budou existovat jasná smysluplná pravidla pro freediving na Illes Medes, která budou konzistentně vymáhána.