Freediving Yacht 2021 - Croatia / Masterpiece

Freediving Yacht 2021 – Croatia / Masterpiece

FY2021: „Když člověk plánuje, Bůh se směje.“ – První říjnový týden nám počasí na Jadranu bohužel příliš nepřálo. Navštívili jsme několik nových zajímavých lokalit, ale bohužel jsme se nedostali na naše osvědčené a preferované lokality. Pozdní termín napovídal, že počasí může být problémem a tentokrát jsme prostě neměli štěstí. První polovina týdne byla řízena taktovkou silného juga, které v druhé polovině týdne přešlo během pár hodin v ještě tvrdší diktaturu nepříjemné bóry. Plánování tras i ponorů tak bylo pro mě osobně malou noční můrou a dohoda s kapitány včetně odsouhlasených záložních variant měla málokdy trvání více jak pár námořních mil. Zažili jsme i ranní budíček, který věštil den plný „zážitků“. To byl den, když se z radiostanice ozývalo „MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY“. Pozorovali jsme ve vlnách „skákající“ katamarány a potkávali plachetnice s roztrhanými plachtami.

Freediving Yacht 2021 - Croatia / Masterpiece

Prvním úsměv na boží tváři jsme vykouzlili v den odjezdu, kdy plánované primární i záložní trasy padly a dorazila informace, že námořní velení a vrchní meteorolog pro první polovinu týdne velí vyrazit na jih zcela mimo naší plánovanou oblast do míst, které jsme vyloučili z důvodů výkonnostních limitů průměrného účastníka. Mělo to svou logiku. První polovina týdne bude o jugu, tak ať se v tomto čase následně posouváme s větrem a nikoliv proti větru. Rychle jsem ještě krátce před cestou prohledal archiv a svou databázi poznámek a lokalit, kam by bylo možné se v těchto místech vypravit, tak aby si to většina účastníku užila (tj. zážitky na mělčinách a ideálně v hloubce kolem 15m). Druhá polovina týdne již měla být o původně plánovaných lokalitách v trojúhelníku Dugi otok, Molat, Uglian. No a bůh se opět pousmál.

Freediving Yacht 2021 - Croatia / Masterpiece

DAY 1 – Sukošan –> Kakan (2.10. 2021)

Trochu škodolibý úsměv na boží tváři jsme vykouzlili v rámci našeho prvotního rychlého odpoledního přesunu z mariny v Sukošanu na jih k ostrovu Žirje. Netrvalo to opravdu dlouho a zhruba tři metry po odražení od přístavního mola mariny v Sukošanu a cca 5 sekundách plavby se levý motor zastavil. Následovalo první potápění v nepěkných vodách mariny. Pak už úsměv na boží tváři nezmizel až do opětovného zakotvení v Sukošanu o týden později a vlastně pokračoval i několik hodin po návratu do mariny.

DAY 2 – Kakan -> Murter (3.10. 2021)

Druhý den byl vlastně jediným dnem, který vyšel podle plánu. Sice záložního plánu pro ten den, ale stále dle plánu. Vítr nám neumožňoval výpravu směrem na západ na preferované lokality Samograd, Kolbucar a Kasela. Logické bylo tedy přepnout na záložní plán a vydat se směrem na sever.

Cratena peregrina @ Murter/Croatia (FY2021)Cratena peregrina @ Murter/Croatia  – Plž facelína putující (Cratena peregrina) na mělčinách ostrova Murter.

  • Dive 1: Ostrov Kakan – místo našeho zakotvení předchozí den
  • Dive 2: Rt. Murtaric – nahožábří plži
  • Dive 3: Murter – noční ponor v mělké  zátoce na severozápadní cípu ostrova (úhořovci, rejnoci, olihně a sépie)

DAY 3 – Murter – > Gangaro –> Žut (4.10. 2021)

Primárním cílem celého dne byl přesun na noční potápění v zátoce Mir v parku Telaščica s volitelnou zastávkou dle podmínek na průzkum lokality Gangaro north. Vzhledem k tomu, že dle aktualizované předpovědi zbytek týdne měl být již jen o přesunech na motor, tak jsme se shodli, že necháme kapitány se trochu „vyplachtit“ během plavby do parku Telaščica.

  • Diva 4: Gangaro north – velmi pěkná lokalita s výskytem koníků a tak návštěva na jaře by byla asi vhodnější.

Eriphia verrucosa @ Gangaro/Croatia (FY2021)Eriphia verrucosa @ Gangaro/Croatia – Krab bradavčitý (Eriphia verrucosa) ve svém přirozeném habitatu.

Tu se zrodila myšlenka v hlavě námořního vůdce plavidla, že by bylo dobré po cestě v ACI marině na Žutu nabrat jen pro jistotu vodu. V ten moment jsem predikoval, že pokud zastavíme na Žutu „jen pro vodu“, tak je to konec potápění toho dne a že se ze Žutu nepohneme. Marný byl odpor, že cílem je nedaleká Telaščica a noční potápění. Nastala pozvolná eroze našich plánů s postupným predikovaným vývojem: Nabereme jen vodu a pokračujeme dále na noční potápění. Než doplníme vodu, tak si zaskočíme jen na jedno pivo. Když už jsme na pivu, tak si dáme večeři. No a když už jsme na večeři, tak tu rovnou oslavíme i svátek jednoho ze členů posádky. Nakonec nás ono zastavení „jen pro doplnění vody“ stálo nejen jeden den potápění ale v přepočtu také “cca 6 Euro za litr vody”. Večeře byla nicméně výborná a její společenský význam byl nezanedbatelný.

DAY 4 – Žut –> Telaščica (5.10. 2021)

  • Dive 5: Telaščica – odpolední průzkumné potápění, kdy během dne není zátoka Mir plná odpadu ničím moc zajímavým a to hlavní na tomto místě je noční potápění.
  • Dive 6: Telaščica – noční potápění, které je v této lokalitě vždy velmi pěkné.

Conger conger @ Telaščica/Croatia (FY2021)Conger conger @ Croatia  –  Menší úhořovec mořskéhy (Conger conger) s čerstvým úlovkem.

 

DAY 5 – Telaščica –> Gamenjak veli –>  Lagnici –> Molat  (6.10. 2021)

Změna směru větru spojená s výraznou změnou počasí významně poznamenala celou druhou polovinu týdne. Zima, déšť, silný vítr s ještě silnějšími nárazy, rozbouřené moře ustupující vlny silného juga a nastupující vlny v důsledku bóry.

Dardanus calidus @ Telaščica/Croatia (FY2021)Dardanus calidus @ Telaščica/Croatia  – Poustevníček sasankový (Dardanus calidus) žijící v symbióze se sasankami (Calliactis parasitica). Poustevníček až 12cm dlouhý si užívá ochranu žahavých chapadel sasanek před predátory a sasanky na oplátku získávají zvýšený příjem potravy zvířené pohybem poustevníčka.

V plánu bylo navštívit 3 potápěčské lokality: Gamenjak, Brbiščica cave, Michele (Lagnici). Kdy hlavním cílem byl komplex jeskyní Brbiščica. Gamenjak byl o průzkumu nového místa a Michele spíše jako možná cena útěchy pro ty, co se nebudou chtít pustit hlouběji do komplexu Brbiščica. Podmínky úplně nevyhovovaly návštěvě lokality Brbiščica cave a to jak v záměru potápění (světelné podmínky extrémně temné nebe) i pojíždění lodi v okolí lokality Brbiščica cave (vlny končícího juga, silný déšť  a těžké nárazy studené bóry padající z úbočí pobřeží přímo na loď). Ten den jsme se museli spokojit s neklidnou vodou kolem ostrova Gamenjak (veli/veliki) a tradiční návštěvou mělkých vod kolem vraku Michele.

  • Dive 7: Gamenjak – velmi pěkná lokalita, mnoho života a velmi pěkná zeď. Za dobrých podmínek na moři ji lze doporučit i začínajícím freediverům, ale nejzajímavější část zdi začíná na hloubce cca 25m tj. užijí si to tam zejména zkušenější. Za nepříznivých podmínek to moc na freediving není (do 3-5m hloubky je voda neuvěřitelně zpěněná a na hladině se nelze příliš zrelaxovat).
  • Dive 8: Wreck Michele – tak trochu tradiční lokalita. Michel je větší vrak přímo na mělčině tj. užije si ho i jen plavající na hladině. Zážitky na Michele byly tentokrát lehce umocněny atmosférou zapadajícího slunce.

Freediving Yacht 2021 - Croatia / MasterpieceApneist Benedictus @ Croatia

DAY 6 – Molat –> Pašman (7.10. 2021) Molat (extrémně silný déšť, zima, silný vítr)

Celý den se nesl v duchu „Dobře to dopadlo. Potápění odpadlo!“ – Extrémní srážky, zima a silná bóra to jsou podmínky, které nenavozují příliš chuť potápět se v rozbouřeném moři. Potenciálně jsme mohli nepěkný den využít k přesunu a pokud by se podmínky změnily následující den, tak zkusit něco odpotápět alespoň poslední den. Hlasovali jsme o 3 možných variantách, které nám poskytovali možnost zajímavého potápění alespoň v pátek (přiblížení se ke krytým nebo zajímavým lokalitám). Loď není o demokracii a tak nezvítězila „fail-safe“ nejbezpečnější varianta A preferovaná potápějící se většinou posádky (6:2), ale subjektivně relativně riskantní varianta B námořního velení tj. výprava na jih Kornat nedaleko lokalit Samograd, Kolbucar a Kasela.  Bohužel cílem varianty B to sice začalo, ale nastala opět mentální eroze obdobná dnu třetímu a plavba byla nakonec kapitánem ukončena posádce neznámou variantou D na Pašmanu s pokusem navštívit zavřenou hospodu. Bohužel tím se nám prakticky zavřela možnost navštívit v pátek libovolný cíl plánovaných variant A, B nebo C.

Torpedo marmorata @ Murter/Croatia (FY2021)Torpedo marmorata @ Murter/Croatia  – Parejnok elektrický

DAY 7 – Pašman –> Sukošan (8.10. 2021)

Probudilo nás příjemné ranní slunce. Na několik hodin se nám dopoledne počasí umoudřilo a umožňovalo potápění nedaleko našeho kotviště. Bohužel eroze plánů předchozího dne nás dostala mimo snadnou dosažitelnost zajímavých nám známých lokalit. Kolem poledne se počasí vrátilo do zajetých kolejí dne předchozího a nás tak čekal finální návrat do mariny v Sukošanu.

Freediving Yacht 2021 - Croatia / MasterpieceAplidium elegans @ Croatia

 

Počasí člověk prostě neovlivní. Nakonec nás potrápilo ještě i při zpáteční cestě na chorvatských silnících.  Během FY2021 jsme prozkoumali zajímavé nové lokality a třeba na Gangaro nebo Gamenjak se rozhodně ještě vrátíme za lepších podmínek. Bohužel se nám nepodařilo navštívit lokality, na které jsme se těšili nejvíce. Dobré to bylo. Příští Chorvatsko na nádech bude pravděpodobně 05/2022 na některém z chorvatských majáků!