Freediving Computer Alarm Test 2018

Freediving computer alarm test 2018

Porovnání freedive počítačů z pohledu alarmů.

Mé subjektivní hodnocení:

  • Excelentní z pohledu alarmů jsou dva testované počítače a to Mares Smart Apnea a Garmin Descent Mk1. Nadstandardní konfiguraci alarmů umožňuje aktuálně výhradně Mares Smart Apnea a tento počítač má z pohledu konfigurace alarmů opravdu vše. Významná část freediverů má problém s akustickým alarmem, kdy pod hladinou ve studené vodě a 5mm obleku alarm počítače umístěného na rukou jednoduše neslyší. Připevnění počítače na pásek masky či na krk tento problém sice účinně řeší, ale freediver tak přichází o vizuální informace např. v „surface mode“ po ponoru na hladině. Garmin Descent Mk1 aktuálně jako jediný mezi malými počítači disponuje vibračním alarmem a to jej společně s Connect IQ (otevřené rozhraní pro další aplikace a funkce) přesouvá do kategorie nejlepších počítačů minimálně z pohledu alarmů.
  • Problematické jsou alarmy na počítačích Salvimar One a Ratio iDive Easy. Hloubkový alarm Salvimaru One se spouští při dosažení stanovené hloubky, ale trvá až do vynoření a tedy není vhodný jako jeden ze základních alarmů například pro „mouth-fill“. Užití alarmů počítače Ratio iDive Easy je spíše jakýmsi „znásilněním“ konfigurace alarmů pro scuba. V případě iDive je to celkem škoda, jelikož jiný model téhož výrobce iDive Free disponuje dokonce „dekompresním“ modelem pro opakované freedive ponory, kdy minimální aktuální povrchový interval vypočítává ze všech předchozích ponorů téhož dne.
  • Ostatní počítače tj. Suunto D6I, Aeris/Oceanis F10, Mares Smart dopadly velmi dobře a disponují vším nezbytným (v tomto bodě uvedené pořadí odpovídá i stupni výbavy počítače).

Na druhou stranu osobně patřím k těm, kteří akustické alarmy pod vodou příliš neslyší a  tak na rukou reálně užiji pouze vibrační alarmy Garminu Descent Mk1 nebo počítač přichycený k pásce masky tj. ideálně Roorka, která je skvělým výrobkem pro freedivery sportovce.