Milada – viditelnost 2020

Milada viditelnost report 202027.12. 2020 – Milada: Report průměrné „safari“ viditelnosti na jezeře Milada za rok 2020. V období od 06/2020 do konce 11/2020 měla Milada velmi pěknou viditelnost. Červené body jsou subjektivní odhady průměrné viditelnosti na jezeře v daném období. Žluté body jsou období, kdy byla na lokalitě zaznamenána lokálně výjimečně dobrá viditelnost (typicky lokálně/dočasně ohraničená tj. průměrná viditelnost je nižší). Bílé body zobrazují oficiální měření průhlednosti publikované PKÚ. Měření průhlednosti má svojí vlastní metodiku a realizuje tzv. Secchio diskem z hladiny a historická zkušenost ukazuje, že průhlednost je typicky změřena jako výrazně vyšší hodnota než subjektivní kombinace horizontální a vertikální průměrné viditelnosti ve stejném čase. Viditelnost je na lokalitě prakticky vždy svázána s hloubkou a na grafu uvedená červené a žluté body odpovídají průměrné viditelnosti v „safari hloubce“ jezera Milada tj. hloubce cca od -3m do -10m, kde je toho k vidění na jezeře nejvíce.