Fish counter – Kamenice: 10.9. 2020

Kamenice Solomon fish counter

10.9. 2020 – Kamenice: Součástí programu reintrodukce lososů do řeky Kamenice je i každoroční instalace čítače ryb. Bylo radostí zapojit se do takto zajímavého projektu. Při instalaci ve vodě nedaleko nad soutokem s řekou Labe se kolem nás pohybovalo relativně velké množství lipanů, pár menších pstruhů a také několik mladých lososů.