Průzkum: 15.-17.5. 2020

15.-17.5. 2020 – Přírodní park Východní Krušné hory a CHKO Labské pískovce: Potápění se příliš nezdařilo vyzkoušeno 5 lokalit a žádná z nich bohužel neposkytla zejména díky špatné viditelnosti a rychlému zkalení příliš zajímavého. Vlčí jezero za Sněžníkem společně s „jezírky“ v Rašeliništi na Cínoveckém hřbetě mají aktuálně viditelnost kolem 1m. Prameny Rájeckého potoka jsou velmi pěkným místem, ale vody je bohužel aktuálně velký nedostatek. Na druhé straně Rájce za skalami v přírodní rezervaci Rájecká rašeliniště je vody ještě méně tj. viditelnost v několika málo „loužích“, které do několika týdnů pravděpodobně zcela vyschnou, je aktuálně limitně se blížící nule (kategorie „kávová sedlina“). Dlouhý rybník na Cínovci má již svou standardní jarní viditelnost nedosahující ani 0,5m. V tomto ohledu i přes pár hodin ve vodě nelze přiložit žádnou rozumnou fotografii z pod hladiny a tento víkend byl tedy spíše turistický než potápěčský. Tak reprezentantem tohoto víkendu tedy bude turistická „kýčovka“ ze Sněžníku.