Tag Archives: Falco peregrinus

Sokol stěhovavý – 1.7. 2021

Falco peregrinus

1.7. 2021 – Sokol stěhovavý: Sokolíci se již rozlétli do světa. Dočasně chráněné plochy jsou nyní opět přístupné. Mladí sokolíci ještě sporadicky setrvávají v okolí svého rodného hnízda, tak si dovoluji přiložit jeden snímek takového rozcvičujícího se „mlaďocha“.  Bylo pozdě, zataženo, seděl daleko, ale ohnisko 1000mm via Oly 150-400mm x1,25 to dalo relativně dobře. Ten objektiv je prostě parádní.

Sokol stěhovavý – 25.6. 2021

25.6. 2021 – Labské pískovce: Letošní hnízdní sezóna sokola stěhovavého se na Labských pískovcích právě přiblížila ke svému konci. Mladí sokolíci již zjistili, k čemu mají křídla. Ještě pár dnů budou v okolí sbírat sílu i odvahu. Opravdu je to radost vidět rostoucí populaci sokolů.  Fotografiemi se proberu až po definitivním ukončení hnízdní sezóny a přikládám alespoň jedno krátké ilustrativní video z tohoto týdne.

Sokol stěhovavý – 8.6. 2021

8.6. 2021 – Sokol stěhovavý: Jeden z těch hezčích okamžiků služby přírodě. Péče a hlídání dočasných klidových zón v okolí sokolích hnízd nemá většinou z pohledu stráže přírody úplně přívětivou stránku, ale bohužel je třeba. Naštěstí většina návštěvníků má pro dočasné omezení pohybu v bezprostřední blízkosti hnízda pochopení a respektuje jej. I my strážci se pohybujeme v prostoru velmi opatrně a pouze kontrolně kolem hranice takového pásma. Včerejší pozorování krmení sokolů během jedné takové kontroly tak bylo příjemnou neplánovanou odměnou za službu sokolům. Fotografie jsou jen dokumentační. Cílem nebylo fotografování, ale i tak mám jak z fotek, tak pěkného pozorování radost. Bohužel letos jsme již o dvě hnízda/snůšky sokola přišli. Pokud je příčinou jiný dravec, tak je to příroda a přirozená selekce. Pokud je ovšem na vině zcela vědomá bezohlednost návštěvníka, tak je to opravdu smutné. Pokud se navíc takový návštěvník „hrdě“ zapíše do vrcholové knihy v dočasné klidové zóně , tak pak nenacházím slov.

Sokol stěhovavý falco peregrinus

Labské pískovce – 18.4. 2021

Dryocopus martius

18.4. 2021 – Labské pískovce: Víkendové testování nového Olyho na Labských pískovcích. Datlům černým se ve starých bučinách opravdu pěkně daří. Tak přikládám dvě momentky z dnešní cesty k sokolům.

Dryocopus martius

Veselo v bučinách přerušila čerstvá informace od kolegů, že jedno z hnízd sokola nám vyplenil jiný dravec. Setkání nepřežil jeden ze sokolů a bohužel také vejce z nichž z jednoho se již klubal malý sokolík. Smutný pohled. Mají to u nás velmi těžké jak v důsledku lidské přítomnosti, tak i dlouhodobého vlivu člověka na naši krajinu. Útok dravce je ovšem něco, s čím jim příliš pomoci nemůžeme.

Falco peregrinus

Falco peregrinus – 06/2020

06/2020 – Labské pískovce: Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) na Labských pískovcích 06/2020. Vzhledem k zachování pro sokolíky komfortní vzdálenosti nebylo vhodné přiblížení pro fotografii rozumné kvality. Pohoda na sokolím hnízdě má jistě větší váhu než jakákoliv fotografie. Dokumentační video však bylo realizovatelné i na tak extrémní vzdálenost a významný ořez obrazu. Technika Olympus E-M1X + MC-20 + Olympus 300m f/4 (FF ekvivalent 1200mm + „heavy crop“ původních 4K záběrů).