Přítkov Vápenka Ice Freediving

Přítkov Vápenka

[ VIDEO ] – [ MAP ]

Veškeré příspěvky k lokalitě Přítkov Vápenka: all posts (veškeré příspěvky)

Vápenka v obci Přítkov nepatří mezi největší, nejhlubší nebo nejhezčí lokality na severu Čech. Pro potápěče obecně je tato Vápenka zajímavá zejména tím, že prakticky každou zimu její hladina zamrzá již v době, kdy na ostatních obdobně snadno dostupných severočeských lokalitách není po ledu ani stopy. Po zamrznutí hladiny se viditelnost na této lokalitě zvyšuje na 4-6m. Mimo toto období je viditelnost přiměřená zadrženém množství vody a maximální hloubce 6m tj. je velmi špatná.  Tak jak název napovídá, tak původně se zde nacházel vápenný důl. Po druhé světové válce se ze již vápno netěžilo ani nevypalovalo. Důlní jáma byla postupně zavážena komunálním odpadem a posléze se zaplnila vodou. Dnes již slouží zaplavená důlní jáma prakticky výhradně k rekreačním účelům, ale ještě v padesátých letech minulého století byli zde se koupající považování za velké odvážlivce.

Dno nádrže prozrazuje minulost lokality a jak je na obdobných vesnických lokalitách běžné, tak i zde se potkáváme s odloženým domovním odpadem. Perličkou je pak fakt, že zde v roce 2016 potápěči (viz Michal Černý: Panzerfaust na Přítkově) nalezli v hloubce 3m německou protitankovou zbraň „pancéřovou pěst“, který byla kompletní tj. i včetně hlavice s kumulativní náloží.

Lokalita je v současné době mimopstruhovým revírem, na kterém hospodaří místní rybářská organizace. Pokud lokalitu navštívíte v zimním období, kdy je hladina pokryta ledem a viditelnost zde dosahuje svého ročního maxima, tak budete příjemně překvapeni relativně velkým množství ryb. Pozorovat 5-6 štik zároveň nebývá na našich lokalitách příliš běžné, ale zde je to skutečnost vynahrazující malé rozměry i relativně špatnou viditelnost lokality.


MAP:

[wpgmza id=”25″]

Freediving PHOTO & VIDEO