Nature / Příroda (CZ)

Book-Aplikovana-hydrobiologieAplikovaná hydrobiologie

Hodnocení: star-3

Autoři: Adámek Zdeněk, Helešic Jan, Maršálek Blahoslav, Rulík Martin

Popis: Publikace je spíše učebnicí aplikované hydrobiologie, ale je psána velmi srozumitelně i pro čtenáře nedotčeného problematikou. Publikace popisuje na 350 stranách ovlivňování, znečišťování, biologii, nápravu a záchranu vodních ekosystémů včetně indikace znečištění/jakosti kontinentálních vod.


Book-Atlas vodni-pernate-zvereatlas vodní pernaté zvěře

Hodnocení: star-2

Autoři: Hudec Karel, Milan Klíma

Popis: Atlas vodní pernaté zvěře je starší knihou vydanou v roce 1968 Státním zemědělským nakladatelstvím v Praze. Atlas na 147 stranách poskytuje základní rady pro určování, klíč pro určování a přehled naší vodní pernaté zvěře.


Book-Biologie-a-ochrana-mihuliBiologie a ochrana mihulí

Hodnocení: star-3

Autoři: Hanel Lubomír, Andreska Jan, Drozd Bořek, Hartvich Petr, Lusk Stanislav

Popis: Publikace od pěti českých ichtyologů na 549 stranách zevrubně popisuje evoluci, genetiku, vývoj, nemoci, parazity mihulí a uvádí jejich přehled i způsob ochrany v Evropě.


Book-Chov-a-biologie-rakuBiologie a chov raků

Hodnocení: star-3

Autoři: Kozák Pavel, Ďuriš Zdeněk, Petrusek Adam, Buřič Milan, Horká Ivana, Kouba Antonín, Kozubíková Eva, Policar Tomáš

Popis: Publikace na 415 stranách popisuje systematiku, rozšíření, evoluci, genetiku, druhy, morfologii, anatomii, reprodukci, nemoci, parazity, produkci a chov raků.


Book-Coral-reef-guide-Red-SeaCoral reef guide Red Sea (EN)

Hodnocení: star-4

Autoři: Lieske Ewald, Myers Robert

Popis: Obrazový průvodce florou a faunou Rudého moře. Popisuje zejména obrazem na 384 stranách více než 1200 druhů živočichů a rostlin. Každou fotografii doprovází i kratičký popis (např. základní charakteristika a rozpoznání pohlaví).


Book-More-a-pobreziMoře a pobřeží

Hodnocení: star-2

Autoři: Reichholf Josef, Janke Klaus, Kremer Bruno

Popis: Kniha je zajímavá zejména tím, že většina z jejich 223 stran se zaměřuje na bentické organismy (bentos – biocenóza zahrnující všechny živočišné a rostlinné organismy obývající břeh a dno vod). Bohužel kniha si vzala nejspíše příliš velký cíl a na mnoha místech je zmatečná (nelogické přeskoky, špatné popisy obrázků či obrázky v jiných kapitolách). Publikace je obdobou spatně napsaného scénáře k “B-čkovému” filmu. V určité části/kapitole se logicky na sebe skládají poznatky a to jen proto, aby vzápětí těsně před vyvrcholením došlo k přeskoku na zcela jiné téma, či dojde uzavření celého konstruktu jednou prostou větou (50 minut sledujete budování atmosféry, příběhu a těsně před koncem si autor uvědomí, že mu zbývá již málo času, tak přiletí mimozemšťané a celá situce se vyřeší v poslední minutě filmu). Překvapením je to zejména v situaci, kdy překladatelem byl Jiří Čihař, jehož kniha O rybách a rybaření je snad tím nejlepším, co kdy kdo o našich rybách populárně naučnou formou napsal.


Book-Oceanic-Marine-Life-of-the-AzoresOceanic Marine Life of the Azores (EN)

Hodnocení: star-4

Autoři: Gallagher Les, Porteiro Filipe, Santos Ricardo

Popis: Velmi pěkný průvodce pozorovatele mořských živočichů obývajících či navštěvujících Azorské ostrovy. Průvodce se významnou částí z celkových 123 stran zaměřuje na ryby, paryby, kytovce a mořské savce. Každému jednotlivému druhu pak věnuje typicky jednu stánku průvodce, kde vyjma charakteristické ilustrace druhu přidává i základní informace o biologii, ochraně, identifikaci a výskytu daného druhu. Z průvodců dostupných na Azorských ostrovech je tento pravděpodobně pro freedivera nejužitečnější.


Book-O-rybach-a-rybareniO rybách a rybaření

Hodnocení: star-4

Autor: Čihař Jiří

Popis: Publikace O rybách a rybaření je snad tím nejlepším, co kdy kdo o našich rybách populárně naučnou formou napsal. Čtenáři se dostává na zhruba prvních 80 stranách z celkových 249 přiměřeně dávkovaná míra nových informací, které velmi zřetelným způsobem navazují na informace dříve poskytnuté a utváří tak zcela jasnou představu o vývoji jednotlivých druhů ryb i způsobu ovlivnění jejich vývoje okolním prostředím. Jádro knihy pak tvoří popis biologie našich ryb a vlastnímu lovu či chovu ryb je věnováno cca 30 stran.


Book-Potapeni-a-snorchlovani-Rude-morePotápění a šnorchlování Rudé Moře

Hodnocení: star-2

Autoři: Carillet Jean-Bernard, Anderson Gavin, Harrison Pete

Popis: Průvodce potápěním, který popisuje 108 lokalit v celém Rudém moři tj. Izrael 4 lokality, Jordánsko 7 lokalit, Saudská Arábie jen odkazem na dive centra, Egypt přes 82 lokalit, Súdán 8 lokalit, Eritrea 1 lokalita, Jemen 5 lokalit a Džibutsko 1 lokalita. Vyjma vlastního popisu lokalit se jedná v prvních cca 30 stranách z celkových 196 stran o klasický formát řady průvodců Lonely Planet tj. geografie, historie, sekce praktických informací a turistické zajímavosti. Z pohledu freedivera jsou z v průvodci uvedených informací prakticky zajímavé jen lokality s vrakem (ostatní uvedené informace jsou opravdu jen velmi povrchní a prostým “vygooglováním” získáte výrazně podrobnější informace již v prvním uvedeném odkazu). I přes název průvodce obsahující slovo “šnorchlování ” má kniha jen velmi malý informativní obsah pro freedivery a “šnorchlování” vnímá skutečně jen jako pozorování světa pod vodou jen z hladiny. Málokdo pojede do Izraele i Džibutska během jednoho potápěčského výletu/dovolené. Pokud by se kniha věnovala podrobněji jen jedné části Rudého moře, bylo by to mnohem lepší než tento velmi obecný přehled s velmi nízkou informativní hodnotou.


Book-Ptaci-nasich-vod-a-mokraduPráci našich vod a mokřadů

Hodnocení: star-4

Autoři: Jannes Hannu, Roberts Owen

Popis: Kniha je malým atlasem popisujícím 80 druhů ptáků, kteří žijí v blízkosti vody. Každý druh má v knize uvedenu barevnou fotografii, doprovodný text upozorňující na nejdůležitější rysy, zvyky, výskyt, potravu, hnízdění a také zvukovou stopu typického hlasového projevu na přiloženém CD. Je třeba míti na paměti, že kniha obsahující v názvu slůvko “našich” nevyšla původně v České republice a jedná se o překlad. Naštěstí v rámci redakční úpravy byl doplněn text i o popis výskytu v ČR.


Book-Ryby-nasich-vodRyby našich vod

Hodnocení: star-4

Autor: Hecker Frank

Popis: Praktický atlas malého formátu, který na 140 stranách popisuje 86 nejčastějších evropských sladkovodních ryb. V úvodní části (25 stran) obsahuje i jednoduchý dvoustránkový určovací klíč. Pro každý druh ryby obsahuje barevnou fotografii, textový popis znaků, výskytu, způsobu života/rozmnožování a přidává i velmi důležité informace o zaměnitelných druzích včetně informačních perliček formou “je dobré vědět”.


Book-Stredozemni-more-urcovaci-prirucka-pro-potapeceStředozemní moře – určovací příručka pro potápěče

Hodnocení: star-3

Autor: Wood Lawson

Popis: Určovací příručka pro potápěče je stručným průvodcem Středozemním mořem, který čtenáři na 128 stranách umožňuje určení 289 druhů zejména ryb. Publikace také na 50 stranách popisuje bezobratlé Středozemního moře a několik málo stran věnuje i rostlinám, želvám a delfínům. Čtyřstránkový obrazový klíč pomáhá k rychlému určení rybích čeledí.


Book-Tiger-shark-hyena-moriTiger shark – hyena moří

Hodnocení: star-2

Autor: Jaroněk Richard

Popis: Kniha obsahující krásné fotografie žraloků doprovázené vyprávěním autora. Styl autorova vyprávění nemusí vyhovovat úplně každému čtenáři. Fotografie žraloků v knize jsou opravdu velmi povedené a knihu doprovází i dvě DVD „Stopaři“ a „Tiger Shark – Relax don’t do it!”. Bohužel obě přiložená DVD jsou chybou tvůrce uložena v nevhodném televizním formátu (Stopaři – „anamorfní“ a Tiger shark v pevně vloženém malém „letterboxu“ s velmi tlustým rámečkem kolem obrazu na všech stranách). Obě chyby bohužel jen standardním DVD či dokonce novějším Blu-ray přehrávačem pomocí manuální změny nastavení „aspect ratio“ nevyřešíte. Pokud by se jednalo o knihu obsahující jen fotografie bez specifického vyprávění a bez vložených DVD, tak by celkový dojem z knihy byl daleko lepší (exkluzivnější – dobrý fotograf a zajímavé téma).


Book-Vodni-a-vlhkomilne-rostlinyVodní a vlhkomilné rostliny

Hodnocení: star-2

Autoři: Vaněk Vlastimil, Stodola Jiří

Popis: Publikace je jednou z mála dostupných knih o vodních rostlinách. Většina knih o vodních rostlinách se bohužel primárně věnuje okrasným květinám. Bohužel nejinak je to i v tomto případě. Například leknínům je věnována cca 1/4 knihy.

Freediving PHOTO & VIDEO