Kamenice (NPCS) – 30.7. 2020

Kamenice NPCS lipan

30.7. 2020 – Kamenice (NPCS): Královský smrk a Dolský mlýn jsou nejen v době COVID-ové cílem mnoha turistů a asi „přirozeným“ možná spíše lépe řečeno „logickým“ nepřirozeným důsledkem je tak i výskyt odpadků. Společně se stráží přírody NPCS jsme vyčistili exponovaný úsek koryta a břehy Kamenice v okolí Královského smrku od naházených/naplavených odpadků. Vhodné je poznamenat, že v kontextu stavu našich jiných řek a vodních ploch to v okolí Královského smrku nebylo s odpadky ve vodě až tak tragické, jak to bývá u nás bohužel zvykem. Při té příležitosti jsem měl možnost si prohlédnout dno.

kamenice NPCS freedivingVelmi mě překvapilo množství hlubších tůní, z nichž hloubka řady z nich se pohybovala mezi 2-5 metry. V místech, kde to z břehů vypadá, že po brodění se vodou po kotníky bude vhodné překročit naplavený strom. Ponořením pod hladinu zjistíte, že pod stromem je množství plovoucích naplavenin tvořících jakousi pomyslnou pokličku, z břehu vypadající jako mělké dno a o několik metrů dále skutečně poklička plynule přechází v pravé mělké dno. Pod pokličkou se skrývá podvodní prostor/tunel dosahující šířky 3 metrů a výšky přesahující jeden metr. V spodní části prostoru, kde se domníváte, že je již dno zjistíte, že se jedná o další naplavený kmen a dno se nachází více než další metr pro druhým naplaveným kmenem.

Kamenice freediving NPCS

Taková místa se zdají být přímo ideální pro ryby, ale větších ryb je zde překvapivě relativně málo. Menších a velmi plachých juvenilních lososovitých je v řece relativně dostatek. Ovšem viditelnost, plachost, kalivost dna při pohybu ryb a moje omezené rozpoznávací schopnosti často neumožňovali určit o kterou lososovitou rybu se v konkrétních případě jedná. Z větších ryb byl k vidění tradiční lipan podhorní. Z menších pak hrouzek obecný a odvážím se navzdory viditelnosti tvrdit, že ve větším množstvích menších lososovitých se komě pstruhů pravděpodobně vyskytovalo i několik jedinců juvenilní lososů (předpokládám z periodického vysazování rybáři na Kamenici). Za to vranku, mřenku či dokonce ani střevli jsem ve „prozkoumávané“ oblasti neviděl ani jednu, což nepovažuji společně s menším množstvím ryb zejména po zkušenosti ze jmenovkyně Kamenice vlévající se do Jizery, za úplně dobrý stav. Kamenice (NPCS tj. přítok Labe) je ovšem velmi pestrá a zajímavá. Na krátkém úseku řeky narazíte na kamenité „horské“ dno, písečné „pláně/pláže“, zarostlou zelenou „džungli“, hlubší tůně a „prolézačky“ mezi naplavenými stromy.

kamenice freediving NPCS