SOKO J-21 Jastreb Rogoznica

Epilog: SOKO J-21 Jastreb wreck (Rogoznica)

Původně jsem nechtěl nic o situaci, která se udála koncem minulého měsíce (června 2018) a která navazovala na naší freečkovací akci v Chorvatsku i vzdálenější události počátku občanské války v Jugoslávii, nic dalšího psát. Příběh je to zajímavý a smutný zároveň. Po intenzivní komunikaci s rodinou pilota a vlastně i na jejich výzvu jsem se rozhodl, že dám dohromady pár podkladů o průběhu nedávném i o tom vzdálenějším.

Před posledním červnovým víkendem jsem zaznamenal na svém telefonu několik promeškaných hovorů ze Srbska. Vzhledem k mým business aktivitám mám relativně velké množství nevyžádaných „marketingových“ telefonátů z jiných zemí, které typicky nezvedám. Balkán mezi oblasti mého zájmu z tohoto pohledu nepatří a o to více mě zaujalo množství i intenzita. Proto jsem další hovor přijal a nějak jsem se nestíhal divit.

Hovor přicházel od rodiny pilota, jenž zahynul při sestřelení J-21 nedaleko Rogoznice. Nejprve jsem se omluvil s tím, že rozumím bolesti vzpomínek a navrhl jim, že video z YouTube smažu. Odpověď rodiny byla velmi překvapivá. Nikoliv smazat, ale potřebujeme více informací. Jak jste ten vrak našli? Je možné se k němu znovu dostat? Nejsou ve vraku patrné tělesné pozůstatky našeho syna/bratra? Bylo by možné části vraku vytáhnout?  Přiznám se, že na takové otázky jsem nebyl zejména citově připraven. Měl jsem za to, že slušně odmítnu nějaký příchozí business z Balkánu, ale nikoliv toto a navíc u vraku, který je považován více jak dvě desítky let za známý.

SOKO J-21 Jastreb Rogoznica

Rodina pilota mi osvětlila, že za těch 27 let od sestřelení letounu mají pouze 2 informace o osudu jejich syna/bratra. První z nich je oficiální oznámení o úmrtí, které obsahuje pouze místo a čas sestřelení letounu a druhou informaci z našeho videa, které jsem publikoval na YouTube.  To jsem opravdu nečekal a vysvětlil jsem jim, jak jsem se o vraku letounu dozvěděl, jak je ho možné spolehlivě nalézt a také jsem jim na jejich žádost odeslal veškerý natočený materiál v nesestříhané podobě. Netušil jsem jaké zmatení a nejspíše i oprávněnou zlost v nich vyvolá informace, že jsem čerpal z knihy, kterou mám již déle jak 5 let ve své knihovně.  Rodina mě ujistila, že ta směs bolesti, zloby a lítosti není míněna směrem k potápěčům, ale k tomu, že oni o osudu svého syna/bratra za 27 let nic nevědí a přitom je vrak popsán jako „turistická atrakce“ včetně jména pilota v několik let staré knize. Obě země mají prý nějakou formu informačního embarga na výměnu informací týkajících se občanské války a rodina pilota se opakovaně pokouší získat oficiální cestou nějaké informace, ale nedaří se jí to.

Shodou okolností se ve stejném období, krátce po zveřejnění videa na YouTube, podařilo chorvatským rybářům najít vrak letadla Galeb G-2, který je předchůdcem J-21 a který byl sestřelen ještě dříve před „oficiálním“ začátkem občanské války v Jugoslávii. Srbská média se chytla nejen této události, ale i našeho videa s vrakem SOKO J-21 Jastreb a přisoudila nám tak neprávem mimo jiné i jeho nález. Bohužel v dnešní době média mezi sebou přebírají informace bez řádného ověření, tak nám více jak v desítce článků následně potvrdili neprávem nález J-21 u Rogoznice. Vraku, který chorvatští potápěči prozkoumali a nafotili již v roce 1992, kdy mimo jiné došlo i vyzdvižení některých částí letounu včetně těžkého kulometu, který byl po vyčištění opět plně funkční a následně sloužil na druhé straně bojové linie.

https://www.jutarnji.hr/Fotogalerije/specijalci-skidaju-naoruzanje-s-jastreba-koji-je-srusen-kod-rogoznice-1991-godine/6562782/

Sestřelení J-21 z našeho videa bylo překryto za dva dny událostí „Obadva, obadva, oba su pala!“ a často se v různých zdrojích zaměňuje. Tehdy stejná jednotka na obdobném místě jen do jiné zátoky sestřelila dva další letouny J-21.

https://www.youtube.com/watch?v=dtewt-uTHdU

Celý tento příběh je opravdu smutnou připomínkou nedávné občanské války a toho, že válka je pro všechny dotčené špatná ať už bojují/bojovali nebo hůře jako civilisté trpěli na jakékoliv straně.

Jan Kepič – 17.7. 2018

 

SOKO J-21 Jastreb Rogoznica

Poznámka: Pokud máte další informace týkající se tohoto letounu/vraku či upřesnění/opravu informací, zde uvedených, tak dejte prosím vědět (viz. menu a kontakt). Informace dostupné na internetu jsou jsou značně rozporuplné a často zaměňují jednotlivá sestřelení oněch tří J-21 v této oblasti.