Mares Smart Apnea – software update v2

software update freediving computer Mares Smart ApneaVerze 2 firmware pro počítač Mares Smart Apnea je na světě již nějakou dobu a vzhledem k tomu, že naše poslední testování tohoto počítače proběhlo před více jak 2 roky, tak nadešel čas podívat se na aktuální verzi 2 tohto počítače.  Při testu na začátku roku 2015 jsme měli k tomu počítači jen jednu jedinou výhradu, která vadila oběma testujícím a to velmi pomalý „refresh rate“ údaje s hloubkou.

Výhrada z roku 2015 podobněji: údaj s aktuální hloubkou na displeji poblikával s periodou cca 2 vteřiny, což není tak hrozné, pokud by ovšem cca 1 vteřinu nebyl displej zcela bez ukazatele hloubky.  Tedy pokud jste se tehdy podívali na displej v nevhodný okamžik, tak jste 1 vteřinu na displeji neviděli údaj týkající se hloubky. Nejednalo se o žádnou fatální disfunkci, ale bylo to prostě uživatelsky nepřívětivé u počítače, který měl jinak vše, co bylo třeba.  Při ponoru se jako freediveři většinou na počítač nedíváme. Osobně se občas díky své „hluchotě“ (neslyším audio alarm) nevyhnu letmému pohledu na počítač zejména pro „mouth-fill“ v té pravé hloubce na lokalitě, kterou nemám pocitově dobře zažitou. No a zde byl právě onen diskomfort tj. „Kouknete letmo na displej a ono nic … prostě musíte zůstat zírat na displej … dokud se hodnota pro aktuální hloubku nezobrazí. Vteřina pod hladinou je docela dlouhý čas a z uvolněného letmého pohledu se stalo upřené zírání a relaxace byla pryč.“

Během diskuzí/testíků na téma freedive počitače na jedné z akcí se objevila pozdějších verze Mares Smart Apnea (z přelomu roku 2016/2017) s firmware stále v1, která měla sice relativně dlouho periodu obnovy údaje s hloubkou, ale tento údaj byl na displeji zobrazen po celou dobu tj. údaj nezhasínal na 1 vteřinu jako verze 1 z počátku roku 2015 (jeden z prvních kusů).

Update 28.8. 2017: U prvních kusů byl z výroby “nekorektně” nastavený hloubkový alarm tj. i přesto, že byl vypnutý, tak po dosažení hloubky 6m začal údaj s hloubkou blikat. Přenastavením hloubkového alarmu (nastavení nové hodnoty, zapnutí a vypnutí alarmu) se alarm začne chovat “mravně”.

Co přináší firmware verze 2:

  • zobrazení dne v týdnu v režimu zobrazení reálného času (první čeho si všimnete viz foto níže),
  • samplovací frekvence (1, 0.5, 0.25) se dá nově nastavit na jednu, půl nebo čtvrt vteřiny tj. nezaznamenali jsme žádné významné prodlevy ve zobrazení údaje – rychlé probliknutí),
  • jednotky rychlosti (m/s, ft/s) se dají nově nastavit buď na m/s nebo ft/s,
  • různé akustické signály pro různé alarmy (rychlost, hloubka, čas) – vhledem k „hluchosti“ neotestováno,
  • nově uspořádaný LOG-book (zobrazuje navíc celková maxima pro freedive session) .

Mares smart apnea dive freedive computer aeris f10 garmin fenix