Books / Knihy (CZ)

featured-bookNově přidány stránky s krátkým popisem a subjektivním hodnocením vybraných knihy s tématikou blízkou freedivingu.

Poznámka: Některé vědomosti může freediver získat praxí či prostřednictvím kurzu a s jinými je vhodné se seznámit prostřednictvím publikací. Vhodné literatury je bohužel poskromnu. Současná doba spíše nahrává knihám se zajímavým obalem, které jsou plné obrázků a mají jen velmi jednoduchý obsah.  Bohužel mnoho nových knih, zejména těch věnujících se přírodě, je odsouzeno býti nevhodným dárkem s velmi nízkou informační hodnotou lapajícím prach v knihovničce. Ojedinělé výjimky, plné zajímavých informací, stojí za to vyzvednout nad standardní informační šeď dostupnou v běžném knihkupectví.