BARBORA – enviro log

BARBoRA

Anotace: Pravděpodobně každého, kdo se na Barboře častěji potápí, zasáhla změna prostředí pod vodou. Kdysi vodní zelená džungle se před několika málo lety změnila na měsíční krajinu. Ryb je stále dost a možná i více než před lety, ale viditelnost se výrazně změnila. Objevil se nám zde nový fenomén mraku „mléka“ v oblasti kolem golfového resortu, který nabírá na intenzitě a šíří se dále. Ve snaze předejít dohadům a vzájemnému obviňování subjektů, které jezero užívají či s ním bezprostředně sousedí, jsme se rozhodli vydat se cestou průkaznou a detektivní. Naším cílem je nejprve přesně popsat aktuální stav. Pokusit se pochopit jaké mechanismy a procesy ať již přirozené nebo jiné nás do současného stavu zvedly.  Následně se pokusíme ve spolupráci s odborně způsobilejšími zhodnotit závažnost situace, navrhnout možné řešení problému Barbory a cíleně motivovat odpovědné autority k realizaci navrženého řešení.


Příspěvky jsou řazeny chronologicky.


3.5. 2016 – Informování Odboru dopravy a životního prostředí na Magistrátu města Teplice o silném lokálním a ostře ohraničeném „mléčném“ zakalení vody, které se objevilo v noci z 1.5. na 2.5. podél golfového resortu. Magistrát ve spolupráci s Povodím Ohře vykonal ještě týž den (3.5.) odpoledne kontrolu na místě a po zakalení již nebylo ani stopy (voda měla již standardní průhlednost/viditelnost).
Barbora-pollution-5m-to-50cm-overnight


18.5. 2016 – Opětovné pozorování ze západní strany ostře ohraničeného „mléčného“ oblaku nacházejícího se podél břehu sousedícího s golfovým resortem. Ostrá hrana „mléčného“ mraku s jemně nahořklou chutí začíná přesně v místě, kde je instalováno zařízení pro odběr povrchového vody pro účely golfového resortu.  Viditelnost v oblaku táhnoucím se několik desítek metrů je skokově změněna z cca 5m na 0,5m tj. řádově snížena. Vzhledem k nočnímu pozorování (noční ponor) a klidu  bylo v prostoru zařízení pro odběr povrchové vody golfového resortu zřetelně slyšet zvuk pracujícího elektromotoru (pravděpodobně pracující čerpadlo) .


19.5. 2016 – Informování Odboru dopravy a životního prostředí na Magistrátu města Teplice o silném lokálním a ostře ohraničeném „mléčném“ zakalení vody z 18.5. 2016.


29.5. 2016 – „Mléčný“ zákal bez ostrých obrysů se táhne cca 50m na obě strany od břehu sousedícího s golfovým resortem. Viditelnost v zasažené oblasti je několikanásobně nižší než v okolí, ale dosahuje cca 1,5m. Při průzkumu dna v zasažené oblasti jsme nalezli 3 mrtvé úhoře (dva menší kusy a jednoho dospělce).


7.6. 2016 – Proběhl první plánovaný sběr vzorků vody v okolí golfového resortu (termín vzorkování byl stanoven pevně dopředu a mrak „mléka“ nebyl tou dobou pozorován).


14.7. 2016 – Proběhl druhý plánovaný sběr vzorků vody v okolí golfového resortu (termín vzorkování byl stanoven pevně dopředu a mrak „mléka“ nebyl tou dobou pozorován).


14.7. 2016 – Proběhla neformální schůzka na téma stav jezera Barbora s RNDr. Ivo Přikrylem (ENKI), který se věnuje dlouhodobému monitoringu stavu jezera Barbora s následujícími předběžnými odhady a  doporučeními:

 • Chemické znečištění není v tuto chvíli dle popsaných projevů pravděpodobné (např. rychlý ústup zákalu) a jako výrazně pravděpodobnější se jeví biologická příčina „mléčného“ mraku.
 • Celková kvalita vody v jezeře je dle současně sledovaných parametrů dobrá.
 • Prakticky totální zmizení rostlin může mít jinou příčinu a je aktuálně neopodstatněné spojovat tyto dva pozorované jevy (zmizení rostlin a „mléčný“ mrak).
 • Příčinou vymizení rostlin by mohl být pravidelný „škraloup/deka“ sedimentu, který je přes celou zimu na dně jezera. Na začátku jara je tento neprodyšný „škraloup/deka“ pozvolna zvedáván bahenními plyny a pozvolna se trhá a uvolňuje. Semena rostlin pravděpodobně v tomto prostředí zcela bez kyslíku nemohou vyklíčit. V místech, kde se jim vyklíčení podaří se o semenáčky pak „postarají“ amuři a dílo zkázy může být tímto dokonáno. Poznámka: Jedná se jen o jednu z úvodních úvah a pravdou je, že na přelomu roku 2014/2015 jsme se pokoušeli tento povlak z určitých částí břehů odstranit a následně jsme v roce 2015 zaznamenali alespoň ojedinělé semenáčky, které ovšem nepřežily léto.
 • Doporučení v oblasti „mléčného“ mraku:
  • Odběr vzorků a jejich biologická fixace (akce mléčný bar) – Ve chvíli výskytu ostře ohraničeného „mléčného“ mraku odebrat vzorek z mraku (0,5l) i vzorek nedaleké čisté vody (0,5l) a tyto fixovat formalínem.
 • Doporučení v oblasti rostlin:
  • Ověření stavu semenné banky (akce akvárko) – Odběr „čistého“ vzorku sedimentů dna do nádoby a ponechání stanou, zda nám v odděleném prostření vyklíčí nějaké rostlinky.
  • Zajištění přísunu kyslíku (akce škraloup) – Vymezit oblast, ve které budeme pravidelně likvidovat (škraloup/deku) zejména od podzimu do jara a následně pozorovat, zda se tato mělká (cca 2m hloubky) oblast liší od ostatních mělkých částí. Ideálně před samovolným jarním „trháním“ odebrat vzorek „škraloupu“ a tenké černé vrstvičky pod škraloupem pro rozbor.
  • Izolovat část vyčistěné oblasti bez „škraloupu“ před amury (akce králíkárna) – Část vymezené oblasti zakrýt jemným pletivem cca 20m nad dnem a pozorovat případné rozdíly oproti okolí.
  • Shromáždit obrazovou dokumentaci (akce rodinné album) – Pokusit se získat záběry dříve zelené džungle Barbory a stejnou současnou fotografii toho samého místa (tj. porovnání přesně stejných míst).
  • Při pravidelných kontrolních měření se budou nově odebírat i vzorky bentosu.