Lipan podhorní Thymallus thymallus freediving divng :

Thymallus thymallus – Lipan podhorní

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) – „Modelka“ našich rychle tekoucích říček a potoků (lipanové pásmo).

Tato ryba je nezaměnitelná s jinou zejména díky své výrazné a pestré praporové hřbetní ploutvi. Z pohledu pozorovatele je velmi příjemné, že lipan na rozdíl od pstruha nevyhledává příliš úkryty. Rád plave v proudu v menších hejnech a s tím co se děje kolem něj ve vodě si hlavu příliš neláme. Lipan je potravní oportunista a tak prakticky jakékoliv zvíření sedimentů dna vyvolává v lipanech potřebu prověřit, zda se na místě nenachází nějaká potrava. Pro podvodního pozorovatele je lipan opravdovým modelem.

Thymallus thymallus Lipan podhorní freediving diving pod vodou

Náletový hmyz i larvy vodního hmyzu jsou oblíbenou pochoutkou lipanů. Větší ryby jsou samozřejmě schopni konzumovat i drobné rybky. Potravu plůdku tvoří drobní vodní korýši, prvoci a obecně další drobní vodní živočichové.

Tření lipanů probíhá v dubnu až květnu při teplotě vody 7-10°C na proudících mělčinách s dnem pokrytým štěrkem nebo pískem. Samci pohlavně dospívají cca ve 2-3 letec a dospívání samic bývá o rok delší.

Lipan podhorní je krátkověkou rybou a v přírodě se dožívá typicky jen 5-6 let. Pohlavně dospívá kolem třetího roku věku (+/- rok viz výše) a pravděpodobně zejména z důvodu úrazů a stresu při tření tření se dožívá většinou jen oněch zmiňovaných 5 let. Krátkověkost má přímý vliv i na průměrnou velikost jedinců a ta se tak pohybuje mezi 30-40cm. Samozřejmě při troše štěstí lze na vybraných lokalitách narazit na starší lipany tj. půlmetru a větší.

Veškeré příspevky na téma Lipan podhorní: Thymallus thymallus

Freediving PHOTO & VIDEO