Books / Knihy (CZ)

Úvodní poznámka: Některé vědomosti může freediver získat praxí či prostřednictvím kurzu a s jinými je vhodné se seznámit prostřednictvím publikací. Vhodné literatury je bohužel poskromnu. Současná doba spíše nahrává knihám se zajímavým obalem, které jsou plné obrázků a mají jen velmi jednoduchý obsah.  Bohužel mnoho nových knih, zejména těch věnujících se přírodě, je odsouzeno býti nevhodným dárkem s velmi nízkou informační hodnotou lapajícím prach v knihovničce. Ojedinělé výjimky, plné zajímavých informací, stojí za to vyzvednout nad standardní informační šeď dostupnou v běžném knihkupectví. Za pozornost stojí obzvláště publikace hodnocené 5 hvězdičkami tj. knihy srozumitelné, plné zajímavých a pro freedivera obecně užitečných informací. Jiné zde uvedené knihy obsahují mnoho zajímavých informací,  jsou plně relevantní ke svému názvu a mají hodnocení například jen 3 hvězdičky. Důvodem k tomuto hodnocení není jejích nekvalitní obsah, ale typicky jen velmi volná vazby k vlastnímu freedivingu (typicky se jedná o knihy se zoologickým či botanickým tématem).


Nejzajímavější knihy s hodnocením star-5:


Knihy dle kategorie:


Books / Knihy:


Book-Aplikovana-hydrobiologieAplikovaná hydrobiologie

Hodnocení: star-3

Autoři: Adámek Zdeněk, Helešic Jan, Maršálek Blahoslav, Rulík Martin

Popis: Publikace je spíše učebnicí aplikované hydrobiologie, ale je psána velmi srozumitelně i pro čtenáře nedotčeného problematikou. Publikace popisuje na 350 stranách ovlivňování, znečišťování, biologii, nápravu a záchranu vodních ekosystémů včetně indikace znečištění/jakosti kontinentálních vod.


Book-Atlas vodni-pernate-zvereatlas vodní pernaté zvěře

Hodnocení: star-2

Autoři: Hudec Karel, Milan Klíma

Popis:  Atlas vodní pernaté zvěře je starší knihou vydanou v roce 1968 Státním zemědělským nakladatelstvím v Praze. Atlas na 147 stranách poskytuje základní rady pro určování, klíč pro určování a přehled naší vodní pernaté zvěře.


Book-Biologie-a-ochrana-mihuliBiologie a ochrana mihulí

Hodnocení: star-3

Autoři: Hanel Lubomír, Andreska Jan, Drozd Bořek, Hartvich Petr, Lusk Stanislav

Popis: Publikace od pěti českých ichtyologů na 549 stranách zevrubně popisuje evoluci, genetiku, vývoj, nemoci, parazity mihulí a uvádí jejich přehled i způsob ochrany v Evropě.


Book-Chov-a-biologie-rakuBiologie a chov raků

Hodnocení: star-3

Autoři: Kozák Pavel, Ďuriš Zdeněk, Petrusek Adam, Buřič Milan, Horká Ivana, Kouba Antonín, Kozubíková Eva, Policar Tomáš

Popis: Publikace na 415 stranách popisuje systematiku, rozšíření, evoluci, genetiku, druhy, morfologii, anatomii, reprodukci, nemoci, parazity, produkci a chov raků.


Breathing techniques for freediving (EN)

Hodnocení: star-3

Autor: Mana Federico

Popis:  Celkem zajímavá kniha, ale prakticky všechny podstatné informace získáte i v knize Equalization for freediving.  Kniha je velmi úzce zaměřená a rozebírá dýchací techniky do detailu. Většinu informací využije  a uvedená cvičení bude do detailu provádět pravděpodobně pouze ten, kdo se věnuje závodnímu freedivingu. Pro “hobíka” jsou dostatečné informace uvedené v jiných publikacích např. Equalization for freediving či Manual of freediving.


Book-Coral-reef-guide-Red-SeaCoral reef guide Red Sea (EN)

Hodnocení: star-4

Autoři: Lieske Ewald, Myers Robert

Popis: Obrazový průvodce florou a faunou Rudého moře. Popisuje zejména obrazem na 384 stranách více než 1200 druhů živočichů a rostlin. Každou fotografii doprovází i kratičký popis (např. základní charakteristika a rozpoznání pohlaví).


Equalization for freediving (EN)

Hodnocení: star-5

Autor: Mana Federico

Popis: Výborná kniha o vyrovnávání tlaku. Publikace je sice velmi úzce zaměřená, ale na problematiku natolik podstatnou, že v ní naleznou užitečné informace a cvičení jak naprostí začátečníci, tak i zkušenější freediveři dosahující hloubek přes 40m. Equalization for freediving je kniha, s jejíž pomocí je možné naučit se správně vyrovnávat jen prostým samostudiem (kurz vyrovnávání je již třešničkou na pomyslném dortu).


Book-Learn-The-MonofinLearn the monofin (EN)

Hodnocení: star-3

Autoři: Maric Mike, Mazzei Valter, Figini Stefano

Popis: Zajímavá kniha plná cvičení (na suchu i ve vodě) pro zajištění správného stylu plavání/potápění  s monoploutví.  Kniha je spíše zaměřena na “závodníky” než “hobíky”. Rozhodně se nejedná o publikaci, se kterou se naučíte dobře plavat jen prostým samostudiem a individuálním plaváním v bazénu. Primárním zdrojem informací a zkušeností by měl být v tomto případě znalým trenérem vedený kurz a samostudium této knihy  je jakousi pomyslnou třešničkou za absolvovaným kurzem.


Book-Manual-of-FreedivingManual of freediving (EN)

Hodnocení: star-5

Autoři: Pelizzari Umberto, Tovaglieri Stefano

Popis: Pravděpodobně nejucelenější kniha o freedivingu. Publikace na 363 stranách popisuje veškeré aspekty freedivingu a přípravy freedivera. Postupně provádí čtenáře od relaxačních, dýchacích, vyrovnávacích technik až po techniku pohybu pod vodou. Zajímavá jsou v knize popsaná a doporučená cvičení na suchu i pod vodou. Velmi zajímavé jsou pak návody na podvodní hrátky/přípravu v bazénu. Publikace je to opravdu mimořádná a pravděpodobně každý freedivery, který vládne alespoň částečně angličtinou, ji shledá užitečnou.


Book-More-a-pobreziMoře a pobřeží

Hodnocení: star-2

Autoři: Reichholf Josef, Janke Klaus, Kremer Bruno

Popis: Kniha je zajímavá zejména tím, že většina z jejich 223 stran se zaměřuje na bentické organismy (bentos – biocenóza zahrnující všechny živočišné a rostlinné organismy obývající břeh a dno vod). Bohužel kniha si vzala nejspíše příliš velký cíl a na mnoha místech je zmatečná (nelogické přeskoky, špatné popisy obrázků či obrázky v jiných kapitolách). Publikace je obdobou spatně napsaného scénáře k “B-čkovému” filmu. V určité části/kapitole se logicky na sebe skládají poznatky a to jen proto, aby vzápětí těsně před vyvrcholením došlo k přeskoku na zcela jiné téma, či dojde uzavření celého konstruktu jednou prostou větou  (50 minut sledujete budování atmosféry, příběhu a těsně před koncem si autor uvědomí, že mu zbývá již málo času, tak přiletí mimozemšťané a celá situce se vyřeší v poslední minutě filmu). Překvapením je to zejména v situaci, kdy překladatelem byl Jiří Čihař, jehož kniha O rybách a rybaření je snad tím nejlepším, co kdy kdo o našich rybách populárně naučnou formou napsal.


Book-Oceanic-Marine-Life-of-the-AzoresOceanic Marine Life of the Azores (EN)

Hodnocení: star-4

Autoři: Gallagher Les, Porteiro Filipe, Santos Ricardo

Popis: Velmi pěkný průvodce pozorovatele mořských živočichů obývajících či navštěvujících Azorské ostrovy. Průvodce se významnou částí z celkových 123 stran zaměřuje na ryby, paryby, kytovce a mořské savce.  Každému jednotlivému druhu pak věnuje typicky jednu stánku průvodce, kde vyjma charakteristické ilustrace druhu přidává i základní informace o biologii, ochraně, identifikaci a výskytu daného druhu. Z průvodců dostupných  na Azorských ostrovech je tento pravděpodobně pro freedivera nejužitečnější.


Book-O-rybach-a-rybareniO rybách a rybaření

Hodnocení: star-4

Autor: Čihař Jiří

Popis: Publikace O rybách a rybaření je snad tím nejlepším, co kdy kdo o našich rybách populárně naučnou formou napsal. Čtenáři se dostává na zhruba prvních 80 stranách z celkových 249  přiměřeně dávkovaná míra nových informací, které velmi zřetelným způsobem navazují na informace dříve poskytnuté a utváří tak zcela jasnou představu o vývoji jednotlivých druhů ryb i způsobu ovlivnění jejich vývoje okolním prostředím. Jádro knihy pak tvoří popis biologie našich ryb a vlastnímu lovu či chovu ryb je věnováno cca 30 stran.


Book-Potapecska-medicinaPotápěčská medicína

Hodnocení: star-4

Autor: Novomeský František

Popis: Velmi zajímavá kniha věnující se zejména zdravotním aspektům scuba a technického potápění. Druhá kapitola knihy v rozsahu 16 stran popisuje i speciální aspekty nádechového potápění. Freediver samozřejmě najde i ve zbývajících cca 400 stranách zajímavé informace např. kapitola věnující se poškození organismu přímým účinkem tlaku (podtlaková a přetlaková barotraumata) či kapitola věnující se termoregulaci.


Book-Potapeni-a-snorchlovani-Rude-morePotápění a šnorchlování Rudé Moře

Hodnocení: star-2

Autoři: Carillet Jean-Bernard, Anderson Gavin, Harrison Pete

Popis: Průvodce potápěním, který popisuje 108 lokalit v celém Rudém moři tj. Izrael 4 lokality, Jordánsko 7 lokalit, Saudská Arábie jen odkazem na dive centra,  Egypt přes 82 lokalit, Súdán 8 lokalit, Eritrea 1 lokalita, Jemen 5 lokalit a Džibutsko 1 lokalita. Vyjma vlastního popisu lokalit se jedná v prvních cca 30 stranách z celkových 196 stran o klasický formát řady průvodců Lonely Planet tj. geografie, historie, sekce praktických informací a turistické zajímavosti. Z pohledu freedivera jsou z v průvodci uvedených informací prakticky zajímavé jen lokality s vrakem (ostatní uvedené informace jsou opravdu jen velmi povrchní a prostým “vygooglováním” získáte výrazně podrobnější informace již v prvním uvedeném odkazu). I přes název průvodce obsahující slovo “šnorchlování ” má kniha jen velmi malý informativní obsah pro freedivery a “šnorchlování” vnímá skutečně jen jako pozorování světa pod vodou jen z hladiny. Málokdo pojede do Izraele i Džibutska během jednoho potápěčského výletu/dovolené. Pokud by se kniha věnovala podrobněji jen jedné části Rudého moře, bylo by to mnohem lepší než tento velmi obecný přehled s velmi nízkou informativní hodnotou.


Book-Ptaci-nasich-vod-a-mokraduPráci našich vod a mokřadů

Hodnocení: star-4

Autoři: Jannes Hannu, Roberts Owen

Popis: Kniha je malým atlasem popisujícím 80 druhů ptáků, kteří žijí v blízkosti vody. Každý druh má v knize uvedenu barevnou fotografii, doprovodný text upozorňující na nejdůležitější rysy, zvyky, výskyt, potravu, hnízdění a také zvukovou stopu typického hlasového projevu na přiloženém CD. Je třeba míti na paměti, že kniha obsahující v názvu slůvko “našich” nevyšla původně v České republice a jedná se o překlad. Naštěstí v rámci redakční úpravy byl doplněn text i o popis výskytu v ČR.


Book-Ryby-nasich-vodRyby našich vod

Hodnocení: star-4

Autor: Hecker Frank

Popis: Praktický atlas malého formátu, který na 140 stranách popisuje 86 nejčastějších evropských sladkovodních ryb. V úvodní části (25 stran) obsahuje i jednoduchý dvoustránkový určovací klíč.  Pro každý druh ryby obsahuje barevnou fotografii, textový popis znaků, výskytu, způsobu života/rozmnožování a přidává i velmi důležité informace o zaměnitelných druzích včetně informačních perliček formou “je dobré vědět”.


Book-Scuba-Diving-Malta-Gozo-CominoScuba Diving Malta Gozo Comino (EN)

Hodnocení: star-5

Autor: Lemon Peter

Popis: Úplný (ultimátní) průvodce potápěním po Maltském souostroví. Pokud se chcete potápět na libovolném z ostrovů Malta, Gozo, Comino, tak lepšího průvodce než je tento aktuálně nenaleznete.  Každý kdo má v úmyslu napsat nějaký “dive guide” by se měl nejprve seznámit s tímto dílem, které prakticky definuje, jak by měl správný “dive guide” vypadat (podrobné informace o konkrétní lokalitě, nákresy, fotografie, alternativní ponory). Vzhledem k detailním a užitečným informacím je průvodce i přes své určení pro scuba prakticky v celém rozsahu užitečný i pro freedivery. Pokud se jedete na Maltu potápět a tohoto průvodce nemáte, tak si ho hned po příletu opatřete i přes relativně vysokou cenu neprohloupíte.


Book-Stredozemni-more-urcovaci-prirucka-pro-potapeceStředozemní moře – určovací příručka pro potápěče

Hodnocení: star-3

Autor: Wood Lawson

Popis: Určovací příručka pro potápěče je stručným průvodcem Středozemním mořem, který čtenáři na 128 stranách umožňuje určení 289 druhů zejména ryb. Publikace také na 50 stranách popisuje bezobratlé Středozemního moře a několik málo stran věnuje i rostlinám, želvám a delfínům. Čtyřstránkový obrazový klíč pomáhá k rychlému určení rybích čeledí.


Book-Tiger-shark-hyena-moriTiger shark – hyena moří

Hodnocení: star-2

Autor: Jaroněk Richard

Popis: Kniha obsahující krásné fotografie žraloků doprovázené vyprávěním autora. Styl autorova vyprávění nemusí vyhovovat úplně každému čtenáři. Fotografie žraloků v knize jsou opravdu velmi povedené a knihu doprovází i dvě DVD „Stopaři“ a „Tiger Shark – Relax don’t do it!”. Bohužel obě přiložená DVD jsou chybou tvůrce uložena v nevhodném televizním formátu (Stopaři – „anamorfní“ a Tiger shark v pevně vloženém malém „letterboxu“ s velmi tlustým rámečkem kolem obrazu na všech stranách). Obě chyby bohužel jen standardním DVD či dokonce novějším Blu-ray  přehrávačem pomocí manuální změny nastavení „aspect ratio“ nevyřešíte.  Pokud by se jednalo o knihu obsahující jen fotografie bez specifického vyprávění a bez vložených DVD, tak by celkový dojem z knihy byl daleko lepší (exkluzivnější – dobrý fotograf a zajímavé téma).


Book-Treasures-of-the-Adriatic-SeaTreasures of the Adriatic Sea (EN)

Hodnocení: star-5

Autor: Frka Danijel, Mesic Jasen

Popis: Chystáte se potápět do Chorvatska, pak je pro Vás tato kniha zajímavá. Chystáte se do Chorvatska na vraky, tak tuto knihu prakticky musíte mít. Publikace je dokonalým průvodcem po vracích chorvatské části Jadranu.  Kniha popisuje nejen kde a jak nalézt konkrétní vrak, ale mimo jiné připojuje i mnoho fotografií, vyobrazení současného stavu na dně, popis historických souvislostí včetně osudného okamžiku potopení lodi. Jedná se o opravdu velmi povedený a užitečný průvodce.


Book-Vodni-a-vlhkomilne-rostlinyVodní a vlhkomilné rostliny

Hodnocení: star-2

Autoři: Vaněk Vlastimil, Stodola Jiří

Popis: Publikace je jednou z mála dostupných knih o vodních rostlinách. Většina knih o vodních rostlinách se bohužel primárně věnuje okrasným květinám. Bohužel nejinak je to i v tomto případě. Například leknínům je věnována cca 1/4 knihy.

 

 

Freediving PHOTO & VIDEO