GoPro Hero 3+ BE

All APNEASITE’s GoPro Hero 3+ Black Edition video posts: GOPRO H3+BE

UW camera “GOPRO H3+BE” setup:

 • GoPro Hero 3+ Black Edition + GoPro Dive Housing (standard housing for GoPro H3)
 • 2x video light Archon W40VR

English summary (capture settings only): link

Full czech version: see below

GoPro-01


GoPro kamery od verze GoPro Hero3+ Black Edition jsou vynikající zařízení pro záznam dění pod vodou. Kamera GOPRO H3+BE a její novější verze (včetně H4 Silver) představují zdaleka nejlepší poměr ceny a výkonu/kvality videozáznamu.  Levnější kamery typicky narážejí na limity v oblasti datového toku a tím jejich záznam ztrácí výrazně na detailech. Nízká úroveň detailů je zejména patrná ve vodě se sníženou viditelností tj. typicky ve sladké vodě. Levnější kamery nemají tak velký dynamický rozsah jako dražší GoPro tj. zjednodušeně nezvládají scény, kde se nacházejí či střídají osvětlené a zastíněné části podvodní scenérie. Typickým příkladem levnějších kamer je kamera Intova HD sport a její nástupci. UW kamery poskytující kvalitnější záznam než GoPro rozhodně existují, ale konečná cena podvodních setů je bohužel řádově vyšší a to při jen mírně lepších parametrech pro záznam UW videa a výrazně lepších parametrech pro pořizování UW fotografií. Z kvalitnějších kamer je typickým cenově nejspíše nejdostupnějším zástupcem Panasonic GH4. Ovšem bez ohledu na cenu je manipulace s takovým kolosem pod vodou značně náročnější obzvláště při freedivingu (vyrovnávání, ostření, odpor při pohybu ve vodě atd.).

Intova-GoPro-Panasonic

GoPro je tedy UW kamerou s ideálním poměrem výkon/cena a v dalších částech příspěvku se zaměříme na následující:


Nastavení GoPro pro kvalitní záznam pod vodou

Základem kvalitního záznamu je dobré světlo a tak zcela klíčovým příslušenstvím pro kvalitní záznam je kvalitní video světlo a to i v malých hloubkách, kde je dostatek přirozeného světla. Tímto však předbíháme (viz. příslušenství) a nyní k vlastnímu nastavení parametrů záznamu v terminologii menu GoPro “capture settings“.

GoPro-02-protune-01 GoPro-02-protune-02

Capture settings:

 • PROTUNE: ONProtune umožňuje využít plný potenciál GoPro a přináší výbornou obrazovou kvalitu zejména pro další zpracování v nelineárním střihovém programu. Využívá plného datového toku (tj. obraz je méně komprimovaný a obsahuje více detailů).  Použitím protune se nám odemyká možnost užít „flat“ barevný profil, který se snaží přiblížit Log profilu skutečných „filmových“ kamer. Režim Protune nám tak umožňuje více volnosti při následné korekci barev při zpracování záznamu v počítači.
 • WB: AUTOAutomatické vyvážení bíle funguje na GoPro prakticky dokonale a proto není nutné manuálně nastavovat vyvážení bílé. Čím méně věcí budeme nuceni nastavovat během natáčení pod vodou, tak tím pro nás lépe. Pokud chceme vždy upravovat záznam na počítači (např. v nelineárním střihovém programu či jiném kolorovacím SW), tak je pro nás také zajímavá volba Cam RAW, která zajistí záznam obrazu v barevném podání, tak jak jej „vidí“ senzor kamery.
 • Color profile: FLAT „Flat“ profil poskytuje více detailů v tmavých i velmi světlých částech obrazu a umožňuje kvalitní záznam s vyšším dynamickým rozsahem.
 • ISO limit: 1600 Pokud používáte pod vodou video světla (což je základ kvalitního obrazu) či se nacházíte v přímo sluncem dobře osvětlených místech vodního sloupce, tak je limitace ISO velmi důležitá zejména při natáčení ryb. Povrch rybího těla je lesklý. Břicho ryb je často bílé. Dynamika GoPro je sice dobrá, ale pokud se v temné scéně objeví najednou lesklé břicho ryby, tak je i při Protune a Flat profilu „přepálené“ (celé bílé). Pokud limitujeme ISO citlivost GoPro na ISO 1600, tak sice nezachytíme ty nejtemnější detaily scény, ale snížíme úroveň šumu na přijatelnou hodnotu a zároveň zamezíme „přepálení“ bílého rybího těla v dynamické scéně.
 • Sharpness: LOWPrakticky všechny malé sportovní kamery automaticky softwarově doostřují obraz, který si ovšem můžeme kdykoliv doostřit na počítači. Pokud se ostření uplatňuje automaticky, tak jsme nenávratně přišli o to, co touto úpravou bylo ztraceno či naopak přidáno např. nežádoucí artefakty při přílišném přeostření. Vypnout či dokonce nastavovat úroveň softwarového ostření obrazu, však umožňují pouze některé kvalitnější sportovní kamery jako je právě GoPro.

Resolution: 1080/30T/WIDE

 • Rozlišení 10801080p“ je nejvhodnějším rozlišením pro záznam živočichů pod vodou a to s následujícími výjimkami:
  • 1080p SuperView“ je vhodné pro záznam velkých blízkých subjektů ve volné vodě. Např. záznam freedivera na „lajně“, kdy vynikne okolní hloubka a „prázdnota“. Při užití SuperView  v standardním GoPro Housing-u nebo GoPro Dive Housing-u se ovšem začínají na krajích obrazu projevovat výrazné optické vady. Tyto vady ve volné vodě nejsou na překážku a také v případě zpracování na počítači je můžeme i částečně kompenzovat. Ovšem jedná se o další krok ve zpracování obrazu a při kompenzaci také dochází k mírnému ořezu obrazové plochy.
  • 4K“ pokud pro nás není problémem výrazně zvýšená spotřeba zařízení (tj. výrazně nižší výdrž akumulátorů při 4K záznamu) a několikanásobně větší soubory pro uložení i následné zpracování, tak 4K v případě HERO 4 nelze jinak než doporučit. Poznámka: Jako vlastník HERO3+BE jsem díky nízké snímkové frekvenci zařízení při 4K odsouzen k 1080p a záznamová média i střihový SW/HW jsou mi za to vděčny.
  • 2.7K“ je záznam vhodný pro stabilizaci a mírný ořez do finálního výstupu FullHD (1920×1080) tj. pokud víme, že budeme chtít aplikovat následnou SW stabilizaci obrazu, tak je rozlišení 2.7K vhodnou volbou.
 • FPS 30 nebo 25 –  je nejvhodnější frekvence snímkování pokud nemáme zájem natáčet zpomalené záběry pod vodou. „60/50“ či více je zajímavé opravdu pouze pro zpomalené záběry a pro záběry normální rychlostí se jen jedná o plýtvání místem, výdrží, detaily a světlem tj. soubory jsou násobně větší, datový tok je dohnán až na hranu (tj. detaily jednotlivých snímků jsou typicky nižší), spotřeba zařízení je vyšší a vzhledem k rychlejšímu snímkování je potřeba i dvojnásobné intenzity světla (2x tolik snímků znamená v extrémním případě poloviční čas „závěrky“).
 • Wideviz komentář k 1080p a SuperView výše. Použití „Medium“ a „Narrow“ je realizováno ořezem na snímači a prakticky degraduje kameru do úrovně těch nejlevnějších sportovních kamer. Tj. Wide je nejvhodnějších nastavení pro záběry pod vodu s výjimkou těch, kde je vhodné užít SuperView.


Slabé stránky kamery a jejich kompenzace

 • Absence hledáčku/displeje – Nejslabší stránkou kamery je absence hledáčku/displeje . Tato slabá stránka se dá naštěstí velmi snadno kompenzovat dokoupení přídavného displeje v balíčku nazvaném „LCD BacPac“, který obsahuje alternativní zadní dvířka a v předchozích verzí obsahoval i GoPro Dive Housing.
 • Vysoká spotřeba a nízká výdrž – Není nic horšího, než když vyčkáváte na ideální pozici žádaného živočicha pod vodou a GoPro se ohlásí s prázdnou baterií. Otevření housingu a výměna baterie v našem případě prakticky nepřipadá v úvahu. Instalace přídavné baterie by sice situaci řešila, ale přijdeme tak o možnost užít LCD BacPac.  Existují však speciální pouzdra, která umožňují externí napájení GoPro kamery, ale jejich cena několikanásobně převyšuje hodnotu kamery a je srovnatelná s cenou UW housingů pro DSLR. Prakticky jedinou možností je nastavení kamery pro co největší úsporu energie tj.:
  • Vypínání kamery, kdy jen to je možné. Poznámka: Nedoporučuji zapnout automatické vypnutí displeje (často přichází v nejméně vhodnou chvíli a to i v průběhu natáčení).
  • Vypnutí Wifi mírně sníží spotřebu (Wifi: OFF).
  • Vypnutí stavových LCD diod sice má zanedbatelný vlivy na spotřebu zařízení, ale má podstatný vliv na některé vodní živočichy. Blikající či svítící LED dioda klidu rybám příliš nepřidá (tj. Setup -> LED: OFF)
  • Omezení záznamu s vysokým datovým tokem a vysokými nároky na zpracování uvnitř kamery. Tedy je vhodné se vyhnout 4K záznamu. Bohužel i záznam v Protune režimu výrazně zvyšuje spotřebu zařízení. Poznámka: Z mého pohledu klady v případě Protune převyšují zápory (tj. PROTUNE:ON)
 • Ploché “optické rozhraní” housingu – vzhledem k plochému „portu/sklu/akrylátu“ dochází na rozhraní housingu a vody k cca 25% zúžení šířky záběru (nevýhoda číslo 1) a při užití extra širokého režimu SuperView jsou kraje obrazu postiženy výraznou optickou vadou (nevýhoda číslo 2). Obě tyto vady lze eliminovat užitím portu s kulovým tvarem (dome port). Port s kulovým tvarem přináší další výhodu a to je oddálení vody od čočky objektivu, které umožňuje zajímavé záběry tzv. „napůl pod vodou”. S původním plochým „optickým rozhraním“ housingu není možné takových záběrů dosáhnout. Rozhraní vody a vzduchu je příliš blízko optice a je tedy na záběru příliš široké. Navíc obraz nad hladinou je nezměněn a obraz pod hladinou je o cca 25% zúžen/zvětšen. Kulový port tedy představuje samé technické klady. Ovšem také  jeden nezanedbatelný zápor a tím je vysoká cena. Cena samotných housingů pro GoPro s kulovým portem několikanásobně převyšuje cenu GoPro se standarním housingem. Tedy tuto slabou stránku se nejspíš příliš nevyplatí kompenzovat.


Povinné či velmi vhodné příslušenství GoPro pro UW video:

Poznámka: Pokusím se příslušenství uvádět v pořadí, v jakém doporučuji i jeho pořízení („Grandi“ mohou pořídit vše najednou a my „smrtelníci“ postupně).

GoPro-Housing-Standard-vs-DiveGopro Standard Housing a GoPro Dive Housing

Příslušenství GoPro pro UW video:

 • Karta MicroSD třídy minimálně 10. Pro levnější kamery ve FullHD nepotřebujete rychlé karty. To je dáno nižším datovým tokem (zjednodušeně nižší úrovní detailů). Pro GoPro se opravdu nevyplatí na kartách šetřit a rovnou si je poříďíme minimálně dvě.
 • Displej (LCD BacPac) je naprostou nutností. V případě HERO4 Silver je displej již součástí kamery a jen je o trochu menší než příslušenství LCD BacPac.
 • Dive Housing – základní UW housing pro GoPro od verze HERO3+ je Standard Housing umožňující ponoření do 40m. Přesto pokud uvažujeme o potápění do hloubek přesahujících 30m, tak je vhodnější použít robustnější Dive Housing s garancí těsnosti až do 60m. Poznámka: Nepoužívejte silikonovou vazelínu na namazání O-kroužků GoPro Housingu. Není to třeba a jen si „zapatláte“ housing tj. budou se vám na něj chytat nečistoty a paradoxně si tímto zvýšíte pravděpodobnost zatopení housingu.
 • Anti-Fog Inserts – tyto proužky zabraňují mlžení housingu. Pozor, v případě freedivingu dochází k rychlému a opakovanému střídání teplot tj. v „ideálních podmínkách“ se nám po 30 minutách objeví v housingu zkondenzovaná voda nikoliv pára. Poznámka: Byl jsem svědkem, kdy po nuceném odvětrávání „zapařené“ kamery na zodiacu, kamera vypadla z housingu přímo do vln Atlantiku. HERO4 už tento svůj no-housing ponor nerozdýchalo.
 • Základna poskytující dostatečnou stabilitu proti trhanému pohybu – tj. ideálně základna s plochou, která představuje odpor pro pohyby do stran či nahoru a dolů. Základna by zároveň měla umožňovat držení jednou (druhá ruka volná pro vyrovnávání tlaku) i oběma rukama (větší stabilita záběru).

GoPro-ikelite-wing

 • Video světlo – ideálně dvě video světla na ramenech dostatečně vzdálená od objektivu. V případě vybavením jen jedním video světlem musíme typicky toto vždy umístit, co nejblíže ose objektivu. Tato konfigurace je ovšem velmi nevýhodná a to i v mírně znečištěné vodě. Každou jednu částečku nečistoty, každou jednu bublinku vzduchu si přímo nasvítíme zepředu a následně ji zcela jasně vidíme na záznamu. Situace je to podobná jako rozsvícení dálkových světel v automobilu při husté sněhové vánici (vidíme pak pouze nasvícený sníh). Proto je potřeba dostat osu světla mimo osu objektivu (neměly by být rovnoběžné). Za tímto účelem použijeme ramena, která zajistí, že si objekt zájmu nasvítíme dostatečně z boku.  Pokud je ovšem objekt nasvícen jen z jednoho boku, tak stíny na druhé straně objektu jsou hluboké a typicky nepěkné.  Ideální konfigurací jsou pro nás proto dvě video světla na dvou dostatečně dlouhých ramenech. Samozřejmě, že pohyb s takovouto aparaturou je již při freedivingu mírně obtížnější, ale stále je výrazně jednoduší než při užítí „velké kamery”.
 • Makro předsádka – je zajímavé příslušenství. Častou chybou freediverů se sportovní kamerou je přílišné přiblížení objektivu kamery k cílové subjektu. Malá rybka či chobotnička nás k tomu přímo láká. GoPro má ultra široký objektiv a veškeré objekty nachazející se ve větší vzdálenosti působí na záznamu jako velmi malé (metrová šitka z jednoho metru vypadá na záznamu jako dvaceticentimetrové mláďátko). Pokud nepoužijeme předsádku s makro čočkou, tak každý náš záběr na objekt bližší než cca 20 cm bude prakticky nepoužitelný. Poznámka: nezapomeňte, že plochý housing tento problém ještě zdůrazní (objekty jsou opticky o cca 25% blíže než na suchu).
 • Základní GoPro „bižuterie“ – krytky na porty housingu, náhradní baterie, duální nabíječky baterií a jiné méně významné příslušenství jako kryty housingu poskytující stín pro LCD displej, filtry atd.

Poznámka: Existuje mnoho dalšího příslušenství pro GoPro a zde jsem se pokusil shrnou, jen to základní, co se domnívám, že by nemělo chybět ve výbavě každého, kdo to myslí s natáčením pod vodou trochu vážněji.


GoPro-01

Veškeré zde uvedné příslušenství je možné objednat individuálně na internetu nebo ideálně po předchozí konzultaci a vyzkoušení pořídit ve freediverském centru Apneaman v Praze, kde Vám tak jako mě se vším rádi kvalifikovaně poradí.

Jan Kepič, 11.7. 2016

 

Freediving PHOTO & VIDEO